Weekers informeert kamer onvolledig over import aldus Autobelangen

stemmen   tweedekamerScroll naar update:

BNR nieuwsradio meldt op basis van uitspraken van Stichting Autobelangen (ofwel vrijstellingoldtimer.nl) dat Weekers de kamer onjuist heeft geïnformeerd over de import van oldtimers. Volgens de stichting was er al een jaar voordat Weekers de kamer informeerde sprake van een daling. Niet alleen geeft dit aanleiding om de noodzaak voor nieuwe oldtimer regelingen in twijfel te trekken ook zal het leiden tot een fors lagere inkomsten van begroot.

Dat tezamen is een kwalijke zaak. Niet allen dupeer je veel autoliefhebbers, maar je bereikt ook niets eens het beoogde effect.

In mijn ogen zijn dit op zich goede stappen. Nu te hopen dat het nog niet te laat is. Waar we in april dachten dat er na lang wachten duidelijkheid was, lijkt er nu weer volop onduidelijkheid te ontstaan. Of zou het compromis wat gesloten is met de alliantie toch worden ingevoerd?

Juiste argumenten

Wat ik positief vind om te zien is dat Weekers nu aangesproken wordt met financiële argumenten. Zoals ik in april al schreef verwonderde ik me over de strategie van de alliantie:

De discussie richt zich op de juistheid van het rapport van het planbureau voor de leefbaarheid, aantal gereden kilometers, wat een goede grens is voor de definitie van een oldtimer, etcetera. Inmiddels is het me wel duidelijk dat het Weekers maar om één ding gaat, namelijk geld.

Nu gaat de discussie eindelijk over datgene waar Weekers verantwoordelijk voor is, namelijk euro’s. Op dit moment wordt vooral het argument van tegenvallende belastingopbrengsten gebruikt, maar je hebt natuurlijk ook indirecte financiële effecten zoals werkgelegenheid in de oldtimer branche.

Openheid van zaken

Het blijkt dat Weekers geen inzicht wil geven in de berekeningen. Op die manier is het lastig om een dialoog te voeren over hoe robuust zie zijn. Dit blijkt echter niet alleen het geval te zijn bij het dossier oldtimers, maar ook de accijnzen. Zo blijkt uit het radioitem op BNR met daarin ondermeer CDA Kamerlid Pieter Omtzigt:

BNR   27   sept

Nieuwe fase

We lijken weer in een nieuwe stroomversnelling te komen rondom de wegenbelasting regeling voor oldtimers.

Meer info

Lees ook het artikel op BNR.nl ‘Weekers informeerde Kamer onjuist over oldtimer-regeling‘ en volg het nieuws van vrijstellingoldtimer.nl

Twittertip: volg @autobelangen

Update: BNR autoshow

Zojuist was de Nationale Autoshow te luisteren op BNR. Wouter van Embden van Stichting Autobelangen was te gast. Hij herhaalt nog eens dat het probleem zichzelf al heeft opgelost door het amendement van Van Vliet (grens oldtimers opschuiven naar 30 jaar een brandstoftoeslag voor LPG en diesel voor auto’s van 1987 en jonger). Verder geeft hij aan dat het echte probleem, vervuiling in de steden door diesels in feite veroorzaakt wordt door circa 20.000 auto’s in een populatie van ruim 300.000 oldtimers en onderschrijft dat dat probleem opgelost moet worden. Hij is het met de presentatoren oneens dat de huidige regeling dat in feite ook doet en geeft aan dat in zijn ogen nu een te grote groep getroffen wordt. Ik vraag me alleen af of er niet nog een ‘probleem’ is, namelijk dat er volgens het regeerakkoord 153 miljoen opgehaald moest worden bij de oldtimers. Dat fundamentele aspect is volgens mij nog een groter risico op een slechtere regeling. Temeer omdat Pieter Omtzigt (CDA) en de presentator vanmorgen bij BNR het volgende zeiden:

Presentator: Er wordt dus gezegd, er zijn veel minder oldtimers en dan gaat het ook veel minder geld opleveren en dat moet dan weer op andere plekken worden gezocht hè. We hebben niks over op dit moment

Pieter Omtzigt: Dat geldt voor het hele auto dossier in het belastingplan.

Zo wil Weekers ook geen grenseffecten van accijns invoeringen doorrekenen. Hij wil in feite het hele auto dossier opnieuw laten doorrekenen.

Pieter Omtzigt: “Op deze manier creëer je je eigen tegenvallers en mag je halverwege volgend jaar weer opnieuw aan de bak.”…… “De daling is heel fors en de vraag is, halen we überhaupt die bezuinigingen wel. Om een voorbeeld te geven, het afgelopen jaar had de staatssecretaris 11,5 miljard meer aan belastingen geraamd dan hij opgehaald heeft. Als de staatssecretaris opgehaald had wat hij geraamd had, dan hadden we nu helemaal geen bezuinigingsdiscussie gehad. Dus ik wil die modellen nu echt een keer doorlichten” …..

121 miljoen opbrengst voor de staat

Stichting Autobelangen heeft de interesse van de politiek dus weer weten te wekken. De vraag is nu, wat gaat er gebeuren? Als je Pieter Omtzigt mag geloven, moeten de bedragen vooral realistisch zijn en moeten regelingen opbrengen wat ze zouden moeten opbrengen. Voor de afschaffing van de vrijstelling voor oldtimers (beoogd 153 miljoen) minus regeling (28 miljoen) zijn de financiële implicaties zoals ik eerder noemde dat de gedeeltelijke invoering van belastingheffing op oldtimer 121 miljoen moet opbrengen.

vraag   bnrautoshowOvergangsregeling nu juist geschrapt?

Gelet op dat de Raad van State zeer kritisch was over juist de overgangsregeling stelde ik aan @BNRautoshow via Twitter de vraag of het er nu niet juist toe kan en zal leiden dat de overgangsregeling geschrapt gaat worden?

Deze vraag stelden zij aan Wouter in de uitzending. Hij geeft als antwoord:

Dat zou er theoretisch toe kunnen leiden van de overgangsregeling geschrapt wordt waardoor die grens meteen naar 40 jaar gaat. Dus wat dat betreft is actie echt geboden.

Ik ben erg benieuwd of het wakkerschudden nu wel of niet de juiste actie is. Het kan beide kanten op. De toekomst zal het leren. Uit de reactie van de KNAC op Twitter blijkt dat Weekers het schrappen van de overgangsregeling eigenlijk altijd al wilde.

Maar wat als de overgangsregeling van tafel gaat? Wordt er dan nog voldaan aan de aangenomen moties van Bashir en Van Vliet dat er een regeling moet komen voor de hobby oldtimers? Wellicht dat zij dan ook weer aan de bel trekken. Het laatste woord is er denk ik nog niet over gesproken.

Slotvraag van BNR: Hoe groot acht je de kans dat de regeling van tafel gaat?

Wouter van Embden acht die kans nu behoorlijk groot en voor 1 december moet het rond zijn, want dan gaat het belastingplan naar de Eerste Kamer.

Mijn slotvraag: Wat gaat er gebeuren al de regeling van tafel gaat? Hoe gaat die 121 miljoen dan opgebracht worden? Als je daar geen zinnige invulling aan geeft, gaat de regeling ook niet van tafel of wordt hij alleen maar erger.

Mooie dag?

Aangezien Wouter Karssen en Meindert Schut van de BNR Nationale Autoshow zich afvroegen wat voor auto ik reed nog even een plaatje.

Volvo   Amazon

In elk geval een mooie ochtend en uiteindelijk mooie dag, toch?

Ik rij een Volvo Amazon uit 1967 naast mijn Volvo 940 als dagelijkse auto. Daarnaast heb ik nog wat toekomstige projecten zoals een Volvo Amazon Cabrio, een Volvo 123GT en een Volvo Amazon Combi en nog een paar. Bekijk mijn huidige verzameling daarvan is m’n 1800ES is overigens te koop.

Update gesprekken Dijsselbloem

Door een tip van volvotips.com op een Volvo forum weer een nieuwe update.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) gaat maandag in gesprek met de financiële woordvoerders van een aantal oppositiepartijen. In die gesprekken zal worden onderhandeld over aanpassingen van de kabinetsplannen.

De NOS meldt: “SP niet naar gesprek Dijsselbloem” en schrijft in het artikel dat ook de PVV heeft laten weten niet bij het overleg te zijn. Voor het oldtimer vraagstuk kon dat wel eens slecht nieuws zijn. Juist de SP en de PVV hadden moties ingediend voor een regeling voor de hobby oldtimer bezitters. Tevens waren het ook weer de SP en PVV die nieuwe moties indienden om het “40 jaar compromis” te verbeteren.

Tot slot meldt nieuws.nl het volgende:

Premier Mark Rutte (VVD) zei vrijdag na twee dagen algemene beschouwingen er het volste vertrouwen in te hebben dat hij met de oppositie tot afspraken kan komen over de begroting van volgend jaar. Volgens Rutte verloopt alles ‘volgens plan’.


Beter dan het huidige 40-jaar compromis lijkt het dus niet meer te worden. Nu maar hopen dat de overgangsregeling niet sneuvelt.

Update dossier Vrijstelling Oldtimer

Stichting autobelangen (vrijstellingoldtimer.nl) heeft gedaan wat de alliantie in mijn ogen al veel eerder had moeten doen. Ze hebben een integraal dossier opgesteld rondom de voorgenomen afschaffing van de vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers. Hierin komt alles wat je kunt bedenken aan bod. Van of de maatregel wel nodig is, hoeveel oldtimers rijden tot de te verwachten tegenvallende belastinginkomsten en de sociaal economische kosten. Uit hun dossier blijkt dat het dus economisch beter is om de maatregel niet in de voeren en alles bij het oude te houden.

De kernargumenten uit hun stuk:

 • Het is de derde aanpassing in vier jaar tijd die oldtimers treft
 • De Maatregel is overbodig De rechtspositie van grote aantallen mensen wordt aangetast
 • De lastenverzwaring is onevenredig
 • De cijfermatige onderbouwing van de Maatregel is onjuist
 • Het document dat aanleiding gaf is een quickscan
 • De Maatregel is disproportioneel: oldtimers rijden verwaarloosbaar weinig
 • De Maatregel is funest voor het ontstaan en behoud van cultureel rijdend erfgoed

Het is waarschijnlijk dat de kosten – door ons voorzichtig ingeschat op € 205 miljoen per jaar – voor de Nederlandse samenleving, als gevolg van deze Maatregel, hoger zijn dan de € 40 miljoen per jaar die de lastenverzwaring voor de overheid opbrengt.

Met name dat laatste lijkt me zeer relevant. Zelfs als de schattingen van Stichting Autobelangen te ruim zijn en mensen autokosten en hobbygeld gaan spenderen aan andere zaken zit er nog voldoende marge in dat het beter is om de maatregel niet in te voeren. Zelfs als je uitgaat van de 121 miljoen die de overheid denkt op te halen. Lees kun hele dossier:

pdf iconDossier Vrijstelling oldtimer

Kernvraag blijft in mijn ogen, hoe gaat dit door de politiek opgepakt worden? Of laten ze dit inmiddels links liggen omdat er meerderheid in de eerste kamer zijn en er in Nederland genoeg andere en grotere problemen op te lossen zijn.

Reactie Bovag

Frappant, als je het verhaal van de Bovag “BOVAG pal achter klassiekerakkoord” leest leek “maximaal haalbare” niet alleen omdat Weekers niet meer wilde toegeven, maar ook omdat de Bovag er niet meer uit wilde halen.  Woordvoerder Tom Huyskens:

Uit cijfers van BOVAG blijkt dat er in Nederland momenteel circa 37.500 diesels van de bouwjaren 1977 tot en met 1986 rondrijden, waarvan bijna een derde van dat laatste bouwjaar. Het aantal diesels van bouwjaar 1987 bedraagt slechts een tiende van het aantal uit 1986.

Huyskens: ‘Het moge duidelijk zijn dat het overgrote deel van deze auto’s slechts voor één doel in gebruik is en dat is belastingvrij dagelijks gebruik. Daar was de vrijstelling nooit voor bedoeld. En al helemaal niet voor deze categorie meest vervuilende auto’s. Tot 2012 werden dat soort auto’s steeds meer geïmporteerd.’

‘Het is een heel redelijk compromis’, vervolgt Huyskens. ‘Vergeet niet dat Weekers aanvankelijk de mrb-vrijstelling volledig wilde schrappen. De echte klassiekerliefhebber, de eigenaar van het cultureel erfgoed, wordt ontzien. En het dagelijks gebruik van vervuilende oldtimers wordt ontmoedigd. De importcijfers van 2012 doen daar verder niets aan af. Het is niet meer dan logisch dat die af zijn genomen; allereerst na het aangenomen amendement van PVV-er Van Vliet per 1 januari 2012 en daarna door de discussie over wat er in het regeerakkoord stond.’

Misschien speelt dat zelfs nog wel breder dan alleen Bovag als je ook de reacties van destijds van de andere coalitiepartners leest. Misschien is het wel vooral KNAC die de regeling betreurt.

Kamervragen

Iedere dinsdag is er een vragenuur in de Tweede Kamer. Gelukkig werd er nog wel degelijk aandacht gevraagd voor het oldtimer dossier. Zowel Van Vliet (PVV) als Omtzigt (CDA) en Neppérus (VVD) stelden vragen aan Weekers over de regeling en de cijfers die hij verstrekt had. Naast het letterlijke verslag op de site van de Tweede Kamer hieronder een aantal passages:

De heer Van Vliet (PVV):
In het regeerakkoord staat dat PvdA en VVD de vrijstelling van wegenbelasting voor zogenaamde oldtimers zeer sterk willen beperken op grond van milieuaannames. Later kwam daar nog het budgettaire argument van een verhoogde belastingopbrengst bovenop. Op dit moment voorziet de wet waarin de motorrijtuigenbelasting is geregeld via het amendement-Van Vliet — jawel, dat is ondergetekende — nog in een staffel, namelijk een staffel die de fiscale faciliteiten voor oldtimers koppelt aan de leeftijd van het voertuig. Na 5 jaar zou het dan moeten oplopen van 25 naar 30 jaar alvorens je met een oldtimer vrijstelling motorrijtuigenbelasting zou kunnen claimen. Dit sluit ook aan bij internationaal aanvaarde normen dat je na 30 jaar kunt spreken van een oldtimer.

Uit berekeningen van het CBS en de Rijksdienst voor het Wegverkeer blijkt dat na inwerkingtreding van het amendement-Van Vliet per 1 januari 2012 de import van oldtimers, met name die van jonge diesels, sterk is teruggelopen. Het belangrijkste argument voor de staatssecretaris om eerder dit jaar een deal te sluiten met verschillende autoclubs om de leeftijd van een oldtimer op te trekken naar 40 jaar was volgens hem juist de sterk toegenomen import van oldtimers.

Als genoemde autoclubs zich beetgenomen voelen door de staatssecretaris en deze deal die we hebben gesloten gaan opzeggen, is de staatssecretaris dan bereid het amendement-Van Vliet gewoon in stand te houden en een en ander in 2015 te evalueren?

Dat lijken me de juiste vragen: A) juistheid van informatie, B) eigenlijk geen support door alliantie.

Staatssecretaris Weekers:
Ik was het eens met de Kamerleden die vorig jaar, toen het regeerakkoord was gesloten, hebben gezegd: probeer bij het uitwerken van de maatregel uit het regeerakkoord om de vrijstelling voor oldtimers helemaal te schrappen, zo veel mogelijk het rijdend cultureel erfgoed te ontzien. Daarover hebben wij met elkaar gediscussieerd en daar is een regeling uitgerold waar een groot deel van de Kamer zich in kan vinden.

De heer Van Vliet vraagt waarom de gegevens van het CBS en de RDW niet zijn verstrekt aan de Tweede Kamer. Ik heb de Kamer de informatie verstrekt die mij op dat moment ter beschikking stond. Inmiddels zijn er nieuwe gegevens van het CBS beschikbaar. Ik zeg toe dat ik de gegevens die ik eerder heb verstrekt, zal actualiseren aan de hand van de cijfers die inmiddels bij de RDW, het CBS en de Belastingdienst bekend zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat wij in de eerste helft van 2012 nog een toename van het aantal importen zagen. Vanaf het moment van de publicatie van het regeerakkoord kwamen de importen opeens stil te liggen. Dat is niet zo verwonderlijk. Als aangekondigd wordt dat op enig moment de vrijstelling zal vervallen, gaan mensen daarop anticiperen.

De heer Van Vliet (PVV):
Naar die actualisering ben ik erg benieuwd, want ik heb andere gegevens: de import liep namelijk al terug toen het amendement-Van Vliet in werking was getreden. Hoe wil hij reageren op het bericht in Het Financieele Dagblad van afgelopen vrijdag? Daarin beschuldigen sommige mensen de staatssecretaris ervan dat hij de Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd zou hebben op dit punt.

Uit onderzoek van de Stichting Autobelangen blijkt dat slechts 7% van de oldtimerbezitters die straks geconfronteerd worden met het wegvallen van de vrijstelling, in staat zal zijn om in z’n auto te blijven rijden. Dat betekent dat de geraamde belastingopbrengst, het budgettaire aspect, drastisch aan waarde verliest. Graag krijg ik hierop een reactie van de staatssecretaris.

Staatssecretaris Weekers:
Ik begin met de laatste vraag. Het cijfer van 7% herken ik niet. Bij de raming van de opbrengst is wel met een aantal gedragseffecten rekening gehouden. Zou de vrijstelling in 2014 nog bestaan, dan zou deze gepaard gaan met een budgettaire derving van 220 miljoen. Dat zou in de jaren daarna nog wat verder oplopen als gevolg van de importen. In het regeerakkoord is rekening gehouden met het afschaffen van de vrijstelling, met een opbrengst van 153 miljoen. Dat geeft aan dat er rekening is gehouden met het feit dat sommige mensen hun auto zullen verkopen of hun auto zullen laten schorsen. Ik kan mij niet voorstellen dat straks nog maar 7% van de oldtimerbezitters met hun auto blijft rijden, want onder de oldtimerbezitters bevinden zich heel veel liefhebbers. In het compromis dat wij in het voorjaar hebben bereikt, hebben wij ervoor gezorgd dat auto’s van 40 jaar en ouder vrijgesteld zullen blijven en dat auto’s tussen de 26 jaar en de 40 jaar onder een overgangsregeling zullen vallen met een maximale motorrijtuigenbelasting van €120. Dat is toch zeer wel op te brengen.

De heer Van Vliet (PVV):
Ik kom even terug op de deal met de autoclubs. Als deze mensen zich straks beetgenomen voelen omdat zij een totaal andere perceptie van de cijfers hebben dan de staatssecretaris en als zij de deal opzeggen, waar staan wij dan?

Staatssecretaris Weekers:
Er is een afspraak gemaakt in het regeerakkoord als gevolg van het verzoek van de Kamer om daarin wat versoepeling aan te brengen. Ik ben met een aantal autoclubs om de tafel gaan zitten, wat uiteindelijk heeft geleid tot een compromis dat ook draagvlak heeft in de Kamer. Het is uiteindelijk aan de Kamer; de Kamer heeft het laatste woord. Ik heb overigens nog niet gehoord dat autoclubs nu een ander standpunt zouden hebben.

Het wordt denk ik tijd dat de KNAC nog even terugkoppelt dat het het meest haalbare was, maar dat ze niet tevreden zijn met de uitkomst. Als alleen Bovag (in de media) laat weten dat ze pal achter het akkoord staan, staat Van Vliet alleen terwijl ik wel denk dat hij een punt heeft.

De heer Omtzigt (CDA):
De brief is van april van dit jaar. Toen was heel 2012 dus al afgelopen en het eerste kwartaal van 2013 ook. De staatssecretaris zegt nu dat hij toen nog niet wist dat in 2012 het aantal auto’s was teruggelopen. Het aantal geïmporteerde auto’s was met meer dan 50% teruggelopen. Dat was niet vanaf het moment van het regeerakkoord, ergens in oktober, maar vanaf het begin van het jaar. Ik heb dus maar één vraag voor de staatssecretaris: wanneer had hij deze cijfers en wanneer had hij de Kamer daarover moeten informeren?

Staatssecretaris Weekers:
Het staatje waaruit blijkt dat de import van oldtimers sterk is toegenomen, staat op bladzijde 4 van de brief van 15 april. Dat is tot en met 2011. De bron is het Planbureau voor de Leefomgeving. Op dit moment wordt door TNO gewerkt aan actualisatie van de cijfers. De Kamer zal die krijgen, nog voordat hier over het Belastingplan wordt gesproken. Dan heeft de Kamer dus alle informatie om uiteindelijk tot besluitvorming te komen.

Als je kijkt naar het dossier van Vrijstelling Oldtimer dan zie je dat volgens die informatie de import van met name diesels van 24 tot 29 jaar oud in januari 2012 al sterk daalt evenals de andere oldtimers.

trend   import

Mevrouw Neppérus (VVD):
Ik hoor hier grote woorden over een brief van 15 april. Daarin stond gewoon dat het ging om cijfers van 2011. Blijkbaar vonden we dat toen allemaal acceptabel; laten we dat gewoon even vaststellen. Nu hoor ik er allemaal opwinding over. Als de staatssecretaris nu toch gaat actualiseren, wat kunnen wij dan verwachten voor de behandeling van het Belastingplan en wanneer zal dat zijn?

Staatssecretaris Weekers:
De informatie over ontwikkelingen in de belastingontvangsten krijg ik periodiek, per kwartaal of per halfjaar. Ten aanzien van auto’s wordt dit dus niet maandelijks bijgehouden en gerapporteerd. In elk geval is duidelijk dat in 2012 het aantal geïmporteerde dieseloldtimers meteen al terugliep, omdat de dieseltoeslag werd verhoogd. Dat kwam door het amendement van de heer Van Vliet. Het beeld van 2012 is dat er ongeveer tot het uitbrengen van het regeerakkoord nog behoorlijk wat import was, vooral van benzineauto’s. Na het uitbrengen van het regeerakkoord zakte de import ineens helemaal in. Dat is niet zo verwonderlijk. Mevrouw Neppérus heeft ook nog gevraagd wanneer de actualisatie van de cijfers komt. Dat wordt op dit moment door TNO onderzocht. Ik verwacht die cijfers half oktober. Als het enigszins lukt, zal ik de antwoorden meenemen in het kader van de nota naar aanleiding van het verslag dat de Kamer ook ergens half oktober zal bereiken.

Het is dus maar de vraag of de uitspraken van Weekers wel helemaal kloppen en blijkbaar is TNO nog huiswerk aan het doen.

In week 46 (12, 13 en 14 november) staat het Belastingplan 2014 inclusief stemmingen op de agenda van de Tweede Kamer, dus dan zal er sowieso duidelijkheid over zijn. Vermoedelijk horen we eerder al wel meer. In elk geval goed om te zien dat de vraag of het überhaupt zin heeft om de maatregel in te voeren al op tafel is geweest.

Akkoord Belastingplan 2014

Zojuist is er een akkoord bereikt met betrekking tot het Belastingplan 2014.  De begrotingsafspraken die het kabinet heeft gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen bevatten lastenverzwaringen voor de automobilist, maar het lijkt erop dat de regeling voor oldtimers niet is versobert en dat de overgangsregeling is gebleven. Oldtimers worden in elk geval niet expliciet genoemd in het Kamerstuk begrotingsafspraken 2014.

Wat zijn dan de lastenverzwaringen voor automobilisten?

Het kamerstuk bevat daarover de toelichting.

 • MRB: De geplande verlaging van de MRB vervalt.
 • Aanscherpen CO2-grenzen BPM. In de BPM worden vanaf 2015 de CO2 grenzen verder aangescherpt. De opbrengst van deze verdere aanscherping van de CO2 grenzen in de belastingwetgeving bedraagt 200 mln.

De geplande verlaging van de MRB gaat om een bedrag van 250 miljoen. Dit is nog wat multi interpretabel om welke voorgenomen verlaging het gaat. Het is te hopen dat het niet om de gehele regeling voor oldtimers gaat al zou dat neerkomen op een behoogde opbrengst van 153 miljoen en geen 250 miljoen.

Met dank aan de NOS die schrijven:

– Wegenbelasting (Motorrijtuigenbelasting of MRB) ook voor zuinige auto’s moet 250 miljoen opleveren


De oldtimerregeling lijkt hiermee dus inclusief overgangsregeling behouden.

Wet openbaarheid bestuur (WOB)

In de nieuwsbrief van vrijstellingoldtimer.nl van 15 oktober valt ondermeer te lezen dat ze op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) uiteindelijk toch inzage hebben gekregen in de berekeningen van het ministerie van financiën van de financiële effecten en in het bijzonder de beoogde opbrengsten van de afschaffing van de vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers jonger dan 40 jaar en de overgangsregeling. Zij concluderen (overigens vooralsnog zonder onderbouwing):

Nu weten wij hoe de schorsingseffecten door het ministerie ingeschat zijn: volledig onjuist! Deze en andere nieuwe informatie zullen wij de komende weken gebruiken om verder aan te tonen dat de maatregel niet alleen onterecht, onjuist en onrechtvaardig is, maar ook gebasseerd op onjuiste aannames en dat essentiële informatie ontbreekt.

Ik ben benieuwd waar ze precies mee gaan komen. Op zich is het een goede zaak dat ze discussie inhoudelijker wordt en over geld gaat. Als het gaat om schattingen voor aantallen schorsingen blijft het een lastig verhaal. Juistheid of onjuistheid van importcijfers is een stuk objectiever te bepalen dus dan kun je Weekers aanspreken op het feit dat hij onjuiste informatie verschaft.

Gedragseffecten inschatten?

oldtimer schorsenVoor gedragseffecten (wat doen mensen met hun oldtimer) ligt dat in mijn ogen anders. Enquêtes uitgezet door belangenorganisaties als KNAC, FEHAC en Stichting Autobelangen hebben het risico een scheve steekproef te zijn. Daarmee bedoel ik dat deze veelal voornamelijk zullen worden ingevuld door mensen die de doelen van deze organisaties steunen. Daarmee kan het een soort zichzelf waarmakende voorspelling worden. Tegelijkertijd kan het natuurlijk ook zo zijn dat de aannames met betrekking tot schorsingen en verkoop van oldtimers die door het Ministerie van Financiën zijn gedaan veel te positief zijn om de maatregel te rechtvaardigen. Dat het later tegenvalt en de maatregel eigenlijk niet had gehoeven maar z’n schade al heeft aangericht wordt in dat geval blijkbaar voor lief genomen.

Ik ben benieuwd of de berekeningen van het Ministerie van Financiën en die van Vrijstellingoldtimer.nl ook daadwerkelijk openbaar gemaakt worden en helder naast elkaar gelegd worden. Misschien roept dat dan wel weer nieuwe kamervragen op.

Commissie voor Financiën

Op 10 oktober is er een overleg geweest van de vaste commissie voor financiën waarin kamerleden de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Wederom kwam ook het onderwerp “wegenbelasting oldtimers” weer uitgebreid aan bod (volledige verslag (pdf)). De in mijn ogen daaruit belangrijke punten zijn:

PvdA kijkt vooral naar de uitvoerbaarheid van de regeling:

Voorgesteld wordt de Belastingdienst jaarlijks de eigenaar van het voertuig per brief te contacteren met de vraag of hij opteert voor de overgangsregeling. De leden van de fractie van de PvdA vragen de regering wat de effectiviteit is van de handhaving van de overgangsregeling middels het matchen van kentekens met voertuigpassagegegevens? Betekent het niet beantwoorden van genoemde brief automatisch dat het voertuig niet voor de overgangsregeling in aanmerking komt? Wanneer wordt de regeling geëvalueerd?

SP vraagt zich af hoe met moet met oldtimers op LPG en diesel

Kan de regering aangeven waarom voor oldtimers die rijden op diesel of LPG geen overgangsregeling is getroffen, vragen de leden van de SP-fractie? Welke gedragseffecten ziet de regering als gevolg van het niet opnemen van een overgangsregeling voor deze groep oldtimers? Verwacht de regering dat historisch erfgoed dat rijdt op diesel en LPG van de hand wordt gedaan en dat een deel van hiervan op de sloop zal eindigen? Indien neen, waarom niet? Is de regering het met de leden van de fractie van de SP eens dat LPG de voorkeur verdient boven benzine? Waarom worden LPG-gebruikers gedwongen om de LPG-installatie te verwijderen? Mogen de oldtimers op benzine in de winter op de openbare weg worden geparkeerd, zonder MRB te moeten betalen?
CDA gaat in op de overgangsregeling met ophokplicht en juistheid van importcijfers

De leden van de CDA-fractie zijn niet tevreden over de overgangsregeling in de motorijtuigenbelasting. Graag ontvangen zij een uitgebreid commentaar op de analyse van de Raad van State en verzoeken zij de regering aan te geven of het zeker is dat het onderscheid tussen benzine enerzijds en diesel/LPG anderzijds gerechtvaardigd is.

Met de overgangsregeling voor benzineauto’s kunnen de leden van de CDA-fractie wel instemmen, op één detail na: de verplichting voor eigenaren om drie maanden lang niet op de openbare weg te zijn met het voertuig. Dat leidt voor mensen zonder vaste stallingsplaats tot aanzienlijke kosten. Is de regering bereid deze mensen toe te staan om het voertuig op een vaste plek langs de weg te laten parkeren?

Kan de regering aangeven over welke cijfers zij beschikte in april 2013 over de import en export van oldtimers?

50PLUS geeft aan dat er op zich een redelijke regeling ligt maar is kritisch over overgangsregeling en vraagt in te gaan op punten Vrijstelling Oldtimer

De leden van de 50PLUS-fractie merken op dat thans een iets meer evenwichtige regeling voor de oldtimers is ontwikkeld die enerzijds meer recht doet aan het beoogde milieueffect, en anderzijds aan de wens om te voorkomen dat mobiel historisch erfgoed verdwijnt.

Wél zijn genoemde leden met de Raad van State van oordeel dat grote terughoudendheid geboden is met het inzetten van fiscale instrumenten om «goede doelen», als deze te behartigen. Het fiscale instrumentarium raakt door dergelijke kleine regelingen steeds verder «vervuild» en wordt ingewikkelder. Dat is niet wenselijk. De staatssecretaris van financiën heeft hier volgens de fractie terecht op gewezen.

Ondanks het feit dat nu een wat betere regeling voorligt, vragen de leden van de 50PLUS-fractie of nut, noodzaak, effectiviteit, en rechtvaardigheid van deze maatregel nader onderbouwd kunnen worden. Zij vragen puntsgewijs in te gaan op de tegen de maatregel aangevoerde argumenten van de Stichting Autobelangen.


Al met al een hele reeks aan goede vragen waarbij ik benieuwd ben naar de antwoorden. Wel is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat er uiteindelijk geld nodig is en dat met name PvdA en CDA lastenverzwaringen voor oldtimers in het verkiezingsprogramma hadden staan in de vorm van het (deels) afschaffen van de vrijstelling van MRB voor oldtimers. Het feit dat nu deze vragen gesteld worden hoeft niet perse te leiden tot het aanpassen of niet door laten gaan van de nieuwe regeling.

Antwoorden op kamervragen door Weekers

De hierboven genoemde kamervragen en daarin door Weekers beloofde doorrekeningen door TNO zijn nog net voor het herfstreces online gezet.

Download de volledige Nota naar aanleiding van het Verslag Belastingplan 2014 (.pdf) en de doorrekening van TNO met Ontwikkeling import en export oldtimers in 2012 en 2013 (.pdf)

Samenvatting antwoorden

Doel is ontzien hobbymatig gebruik:

Uitgangspunt voor de uitwerking van het thans voorliggende alternatief voor de in het regeerakkoord voorziene afschaffing van de MRB-vrijstelling voor oldtimers is geweest, dat het tegemoet komt aan het dringende verzoek van de Tweede Kamer in het AO van 17 april 2013 om met de oldtimerbranche tot overeenstemming te komen teneinde het hobbymatig gebruik van rijdend cultureel erfgoed te ontzien. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de onderhavige breed gedragen regeling die naar mijn oordeel past binnen het verzoek en de kaders die de Tweede Kamer in verschillende moties heeft aangegeven, te weten het dagelijks gebruik van de oldtimer ontmoedigen, maar de vrijstelling van MRB in stand houden voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken, dus het zoeken naar een mogelijkheid die bezitters van oldtimers in enige vorm in staat stelt hun voertuig niet op te hoeven geven.

Jonge oldtimers (25-30 jaar) op LPG en diesel veelal veelrijders

Er is sprake van een sterke toename van het oldtimerwagenpark met relatief veel jonge oldtimers (tussen de 25 en 30 jaar oud) met in deze specifieke groep een relatieve oververtegenwoordiging van diesel en LPG-auto’s. Het
aandeel van diesel en LPG-voertuigen in het oldtimerwagenpark is aanzienlijk groter dan het aandeel diesel- en LPG-auto’s in de rest van het wagenpark. Daarmee is de samenstelling van het oldtimerwagenpark geen afspiegeling van het historisch rijdend erfgoed. Uitgangspunt bij de totstandkoming van de thans voorliggende overgangsregeling was dat het dagelijks gebruik van oldtimers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Met oldtimers op diesel of LPG worden relatief veel kilometers gemaakt, wat erop duidt dat deze niet alleen voor recreatief verkeer maar ook vaak voor dagelijks verkeer worden gebruikt. Dit was een belangrijk argument om dieselauto’s en auto’s met een ingebouwde LPG-installatie niet onder de overgangsregeling te laten vallen.

LPG niet authentiek en G1 veel stikstofoxiden uitstoot

Ook zijn oudere diesel- en in mindere mate LPG-auto’s vervuilende auto’s. Het betreft namelijk LPG-auto’s die voorzien zijn van ingebouwde (niet-authentieke) G1-installaties. Daarnaast speelt de vraag of het vanuit het oogpunt van behoud van historisch erfgoed überhaupt te billeken is dat klassieke auto’s van een LPG-installatie worden voorzien en dus niet in oorspronkelijke staat worden gehouden. Wat de vraag van deze leden naar de voorkeur van LPG boven benzine betreft, kan worden opgemerkt dat het gebruik van oldtimers die op benzine of op LPG rijden vele malen vervuilender is dan het gebruik van moderne auto’s. Volgens de Factsheets “Brandstoffen voor het wegverkeer” van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en CE Delft is de uitstoot van stikstofoxiden van een oldtimer op benzine en LPG -oldtimers een factor 80 keer hoger dan van een moderne personenauto. LPG is typisch een brandstof voor veelrijders. Omdat beoogd wordt om alleen hobbymatig gebruik van oldtimers te ontzien, verdient benzine de voorkeur.

Met overgangsregeling in de winter niet op de weg parkeren

De vraag van de leden van de fractie van de SP of oldtimers op benzine in de winter op de openbare weg mogen worden geparkeerd, zonder MRB te moeten betalen, wordt ontkennend beantwoord. De leden van de fractie van het CDA, die tot mijn genoegen kunnen instemmen met de overgangsregeling voor benzineauto’s, verzoeken toe te staan dat deze auto’s op een vaste plek langs de weg worden geparkeerd. Dit verzoek kan ik echter niet honoreren. Indien de belastingplichtige heeft gekozen voor toepassing van de overgangsregeling op een oldtimer, kan deze oldtimer niet op de openbare weg worden geparkeerd in de maanden januari, februari en december. Indien dit wel de bedoeling is, is het verstandiger om te kiezen voor de reguliere MRB.

Effecten nu al duidelijk zichtbaar

De beoogde effecten van de voorgestelde regeling zijn als gevolg van de aangekondigde afschaffing van de MRB vrijstelling voor oldtimers in het regeerakkoord ook zichtbaar in zowel de import als de uitstroom (export en sloop) van oldtimers. De effecten zijn vooral zichtbaar voor voertuigen op diesel en LPG waar een sterke afname van de import en een sterke toename van de uitstroom wordt waargenomen. Een en ander blijkt uit de TNO-notitie die is toegezegd tijdens het vragenuur van 1 oktober 2013, naar aanleiding van vragen van de heer van Vliet van de fractie van de PVV, en die u als bijlage bij deze nota aantreft.

Beschuldiging kamer onjuist geïnformeerd

De leden van de fractie van de CDA vragen over welke cijfers het kabinet beschikte in april 2013. De leden van de fractie van het CDA verwijzen naar de suggestie van de Stichting Autobelangen als zou uw Kamer onjuist geïnformeerd zijn. Ik wil hier nogmaals nadrukkelijk afstand van nemen. Het budgettaire beslag van afschaffing van de oldtimervrijstelling op 1 januari 2014 zoals vermeld in het regeerakkoord is gebaseerd op de meest actuele cijfers (inclusief import en export) van dat moment, te weten de cijfers tot en met 1 juli 2012. De Belastingdienst levert elk kwartaal aan het Ministerie van Financiën een bestand met gegevens van alle voertuigen met een oldtimervrijstelling. Op het moment dat een rekenmodel ontworpen werd naar aanleiding van de moties Bashir en Van Vliet, ingediend bij de behandeling van het Belastingplan 2013 in het najaar van 2012, was het bestand van juli 2012 het meest recent beschikbare. Alle berekeningen zijn op dat bestand gebaseerd. Deze cijfers zijn uiteindelijk ook de basis geweest voor die welke in april 2013 aan uw Kamer zijn gecommuniceerd. Dit waren cijfers van het totale oldtimerwagenpark, waarbij reeds rekening is gehouden met de te verwachten gedragseffecten als gevolg van de aangekondigde maatregelen. Immers, de aankondiging in het regeerakkoord dat de MRB-vrijstelling voor oldtimers zou vervallen heeft er vrijwel direct toe geleid dat het aantal importen van vaak relatief jonge oldtimers op diesel en LPG, sterk is afgenomen.

Weekers zegt dus omdat in de voorbereiding van Belastingplan 2013 gebruik gemaakt is van gegevens van juli 2012 dat er daarom ook nog gebruik gemaakt is van deze gegevens. Op zich uitermate vreemd. Bij het bespreken van Belastingplan 2013 zei hij namelijk:

Ik kan er lang of kort over spreken. De wegenbelasting oldtimers maakt geen onderdeel uit van het belastingplan 2013. Ik acht het dus niet nodig om het nu te hebben over  initiatieven uit de kamer. De regeling geldt in 2013 immers sowieso nog.

Vreemd dat als er dan elk kwartaal nieuwe cijfers zijn, dan waren er bij het stemmen over de moties in november 2012 al cijfers van het derde kwartaal van 2012. In de brief van 26 maart 2013 die Weekers aan de Kamer stuurde had hij dus al kunnen beschikken over de cijfers van het vierde kwartaal van 2012. Toen Weekers op 15 april zijn voorstel deed, had hij dus zelfs kunnen beschikken over de cijfers van het eerste kwartaal van 2013, maar gebruikte dus nog cijfers van juli 2012 met schattingen voor gedragseffecten…… En dan nog afstand nemen van het feit dat hij de kamer beter had kunnen informeren…

Nut en noodzaak maatregel

De leden van de fractie van 50PLUS vragen of nut, noodzaak, effectiviteit, en rechtvaardigheid van deze maatregel nader onderbouwd kunnen worden. Ik veronderstel dat de eerder genoemde en bijgevoegde TNO-notitie het nut, de noodzaak en de effectiviteit aan van de maatregel aantonen voor de leden van de fractie van 50PLUS. De effectiviteit van de maatregel kan pas worden gemeten als deze daadwerkelijk in werking is getreden, maar gezien de anticipatie-effecten als gevolg van de aankondigen verwacht ik dat die in lijn liggen met de verwachtingen.

Weekers versus Stichting Autobelangen

De leden van de fractie van 50Plus vragen om puntsgewijs in te gaan op de tegen de maatregel aangevoerde argumenten van de Stichting Autobelangen. Zoals hiervoor reeds is aangegeven gaat de Stichting autobelangen mijns inziens uit van de verkeerde veronderstellingen. Dat, maar vooral de inhoud van meergenoemde TNO-notitie, lijken mij voldoende argumentatie om de argumenten van de stichting autobelangen gemotiveerd te weerleggen.

Grappig, blijkbaar lees ik niet goed genoeg, want ik kan niet echt vinden dat Weekers aangeeft wat Stichting Autobelangen uitgaat van verkeerde veronderstellingen, laat staan welke.

Samenvatting berekeningen TNO

De notitie van TNO laat in mijn ogen wel zien dat de impact van de voorgenomen maatregel nu al erg sterk is.

figuur   import   TNO

Ze schrijven als toelichting:

Als de MRB vrijstelling niet was afgeschaft in het Regeerakkoord dan zouden er in 2013 naar schatting ruim 9000 meer oldtimers zijn geïmporteerd, waarvan 5000 diesels (zie Figuur 2 hierboven). Hierbij is er vanuit gegaan dat het gemiddelde niveau van de import over de periode januari tot september 2012 representatief is voor de situatie zonder Regeerakkoord. De afname na oktober 2012 is vooral het gevolg van een afname in de diesel en LPG import. De afname na het Regeerakkoord bedraagt ongeveer 80% (Figuur 3 hieronder). Voor benzine oldtimers is de afname beduidend milder, maar nog steeds significant met 50% minder import in 2013 dan in 2012. De afname na oktober 2012 is significant groter dan de oorspronkelijke afname die na 1 januari 2012 optrad na de introductie van de brandstoftoeslag. Er kan geconcludeerd worden dat de afname van de oldtimer import een direct gevolg is van de publicatie van het Regeerakkoord Rutte II.

TNO   import   per   brandstofsoort

Tegelijkertijd geven ze aan dat de export toeneemt:

Er is een significante toename van de export zichtbaar over de 3 periodes van 14.000 voertuigen per jaar in de periode september 2011 – april 2012 naar ruim 24.000 voertuigen per jaar in de periode september 2012 – oktober 2013. Dit is een groei van 67%.

En in het bijzonder de LPG en diesel

Voor diesels is er een oorspronkelijke groei van 20% voor het Regeerakkoord. Vervolgens neemt na het Regeerakkoord de uitstroom sterk toe met 150%, wat correspondeert met 3000 voertuigen per jaar extra. Ook de uitstroom van LPG wordt sterk beïnvloed door het Regeerakkoord met een groei van de uitstroom van 15% voor en 70% na het Regeerakkoord. Alleen bij benzine voertuigen is het effect van het Regeerakkoord anders en neemt de groei af van 25% voor het Regeerakkoord naar 15% na het Regeerakkoord. Ook de samenstelling van deze uitstroom in termen van bouwjaar verandert na het Regeerakkoord. De samenstelling van de uitstroom in de twee periodes voor het Regeerakkoord zijn vergelijkbaar en er zijn geen grote veranderingen zichtbaar. Na het Regeerakkoord is er een duidelijke toename zichtbaar in de export van voertuigen uit 1975 – 1985. Met name diesels uit deze periode worden na het Regeerakkoord 2 tot 4 keer vaker geëxporteerd.

Tot slot concluderen ze:

De effecten van de afschaffing van de MRB vrijstelling voor oldtimers uit het Regeerakkoord van 2012 zijn duidelijk zichtbaar in zowel de import als de uitstroom van oldtimers. De effecten zijn vooral zichtbaar voor diesel en LPG voertuigen waar een sterke afname van de import en een sterke toename van de uitstroom wordt waargenomen.

Ze lijken dit alles dus aan het Regeerakkoord in z’n algemeenheid toe te schrijven. Uit hun document is echter niet het verschil in impact van het Regeerakkoord op zich (eind oktober 2012) en de nieuwe regeling (april 2013) te halen. Ik denk dat de grootste impact voor diesel en LPG nog wel eens van na het 40-jaar compromis kan zijn.

Hoe dan ook, Weekers zal zeggen, zie je wel het is nodig en het helpt! Daarbij dekt hij zich in door aan te geven dat hij bij de berekening van de beoogde opbrengsten al rekening heeft gehouden met alle effecten zoals je die nu ziet in de berekening van TNO zelfs terwijl hij data van juli 2012 gebruikte.

Ik ben benieuwd naar de eventuele inzichten uit het WOB verzoek.

Update wetgevingsoverleg Belastingplan 2014

wetgevingsoverleg_belastingplan2014Vandaag (4 november) stond de commissievergadering van Financiën gepland met op de agenda het wetgevingsoverleg Belastingplan 2014. Hier werden ook weer vragen gesteld met betrekking tot oldtimers. Ondermeer met betrekking tot de mogelijkheid om benzineauto’s die onder de overgangsregeling vallen in de drie wintermaanden op de weg te mogen parkeren en met betrekking tot een overgangsregeling voor auto’s op LPG en diesel. Degenen die aan de bel blijven trekken zijn Van Vliet (PVV), Omtzigt (CDA) en Bashir (SP).

De strekking van Weekers die hij blijft herhalen is:

Als de Kamer nog iets wil zal de kamer met een amendement moeten komen dat ook dekking biedt voor het budgettaire gat wat daarmee wordt geslagen.

De kans dat hier nog op die manier op ingegaan wordt is in mijn ogen klein. Weekers deed die uitnodiging immers in het debat op 25 april ook al.

Het kan wel geregeld worden, maar dat kost geld en dat geld heb ik niet. De kamer heeft mij voordat ik tot het oldtimerakkoord met al die partijen kwam aangegeven wat een regeling voor het rijdend cultureel erfgoed mocht kosten. De meerderheid heeft gezegd dat mag eigenlijk niet meer dan 20 miljoen kosten. Daarbinnen heb ik gezocht en een oplossing gevonden en daar zult u het als u niet andere voorstellen doet echt mee moeten doen.

Je merkt hierin dat de oppositie wat murw is geworden en al uitspraken doet als:

Van Vliet: Inhoudelijk zullen we waarschijnlijk niet tot elkaar komen.

Wel stelt Van Vliet de vraag of de weglekeffecten net zoals bij de accijns gaan monitoren en Weekers geeft aan dit niet van plan te zijn omdat de daling van met name oude diesels nu al zichtbaar is als gevolg van de aankondiging in het regeerakkoord.

Omtzicht pleit voor een overgangsregeling voor 30 of 31 jaar oude diesels en spreekt Weekers aan op het feit dat al in de eerste helft van 2012 een sterke daling zichtbaar was en dat Weekers over die cijfers beschikte maar dat die niet in de aprilbrief stonden.

Weekers verwijst naar de schriftelijk beantwoorde vragen waarin staat:

Ook aan het door de heer Omtzigt gedane verzoek voor een overgangsregeling voor dieselauto’s en LPG- auto’s, bijvoorbeeld door auto’s ouder dan 30 jaar onder het kwarttarief te laten vallen, kan ik derhalve niet tegemoetkomen. Overigens is het budgettaire beslag van een dergelijke overgangsregeling fors. Als deze wordt vormgegeven door een kwarttarief voor diesel- en LPG-oldtimers tussen de 30 en de 40 jaar zijn de totale kosten van de overgangsregeling € 27 miljoen. Indien ook voor deze categorie een maximum van € 120 wordt gehanteerd stijgen de kosten tot € 39 miljoen.

Hij voegt hieraan toe:

Ik heb hier geen principieel bezwaar tegen om die onder een overgangsregeling te brengen, maar het is in elk geval buiten het budgettaire mandaat dat de kamermeerderheid mij in het voorjaar meegaf om te komen met een akkoord met de oldtimerbranche. Om die reden is de oldtimerbranche akkoord gegaan met de regeling zoals die uiteindelijk is vormgegeven. Die hadden natuurlijk liever ook wat meer gehad, maar die wisten dat de kamer bepaalde budgettaire randvoorwaarden eraan had gesteld.

Frappante is (maar zo zal het wel gaan in de politiek) dat Weekers zelf de kaders heeft geschetst en de kamer heeft voorgehouden wat het volgens hem mocht kosten. Enerzijds in zijn voorstel oldtimer regeling en het daarop volgende debat en vervolgens heeft de kamer op opties mogen stemmen.

Omtzigt scherpt aan omdat hij vindt dat de eerste vraag over de daling niet beantwoordt is:

De daling vond plaats al in de eerste helft van 2012 en vrij fors ook. De staatsecretaris geeft in zijn brief toe dat deze daling zich voordeed met 50% en dat was voordat het regeerakkoord er was en zelfs voordat er onderhandeld werd over het regeerakkoord. Die daling deed zich voor na het amendement Van Vliet. Dus dit was al geregeld, waarom was het dan nodig en waarom is het in de brief van april niet gemeld aan de kamer.

Weekers reageert hierop door aan te geven dat de regeringspartijen een regeerakkoord in elkaar gesleuteld hebben met een enorme financiële opgave en een opgave om het milieu schoner te maken en daarbij kunnen kiezen om vrijstellingen af te schaffen of in te perken.

Bashir merkt op:

Achteraf gezien als je naar het hele proces kijkt, dan vind ik wel dat de staatssecretaris hier actiever op had kunnen informeren want als je nu terugdenkt en zegt stel we hadden die gegevens wel gekregen dan denk ik dat de collega’s die hebben ingestemd wellicht wel een ander standpunt hadden ingenomen want het amendement Van Vliet werkt gewoon. Maar we worden het denk ik niet met elkaar eens en dat is een constatering die we moeten doen.

Een valide punt, maar waaruit wel blijkt dat ook Bashir de strijd lijkt op te geven en zich neerlegt bij de uitkomsten. Wel doet hij nog een poging om benzineauto’s die gebruikmaken van de overgangsregeling in de wintermaanden op de weg te mogen parkeren.

Weekers herhaalt hierbij de alinea uit de schriftelijke antwoorden en geeft aan dat het daarmee niet meer te handhaven is. Of zoals hij in de schriftelijke antwoorden vermeldde:

Zowel de heer Bashir als de heer Omtzigt vragen waarom oldtimers die onder de overgangsregeling vallen niet gewoon op de weg geparkeerd mogen worden in de wintermaanden. De bedoeling van de overgangsregeling is om oldtimers die niet dagelijks gebruik maken van de weg te ontzien. Om dit “niet dagelijks gebruik van de weg maken” handen en voeten te geven, is in het compromis met de oldtimerbranche gekozen voor de voorwaarde dat in de maanden januari, februari en december geen gebruik van de weg wordt gemaakt. Ook parkeren is gebruik maken van de weg. In de wintermaanden staan veel oldtimers – om deze zoveel mogelijk in goede staat te houden – in een garage of schuur. Oldtimerbezitters die nu nog geen onderdak voor hun oldtimer in deze wintermaanden hebben, krijgen hiervoor de tijd tot 1 december 2014. In de maanden januari en februari 2014 is het parkeren en rijden op de weg nog wel toegestaan onder de overgangsregeling.

Bij het niet gebruik maken van de weg is aangesloten bij de bestaande schorsingsregeling. Bij de schorsingsregeling mag, zowel rijdend als stilstaand, geen gebruik van de weg worden gemaakt. De handhaving van de schorsingregeling vindt dan ook plaats door zowel geparkeerde als rijdende auto’s met automatische nummerplaatherkenning te controleren.

A ls zou worden toegestaan dat oldtimers die onder de overgangsregeling vallen op de weg geparkeerd mogen worden in de maanden januari, februari en december van het kalenderjaar, wordt de handhaving van de overgangsregeling buitengewoon lastig. Handhaving kan dan namelijk uitsluitend plaatsvinden door te constateren dat een auto rijdend is aangetroffen op de weg. Indien bijvoorbeeld geconstateerd zou worden dat een auto op 1 januari op een andere plek geparkeerd staat dan op 2 januari, is dit nog geen bewijs dat er met de auto is gereden. De handhaving wordt dan ook ernstig bemoeilijkt als parkeren op de weg onder de overgangsregeling wordt toegestaan. Daarnaast kan zo’n afwijking uitstralingseffecten hebben naar de bestaande schorsingsregeling ook in de Wegenverkeerswet die ook relevant is voor de MRB.

Persoonlijk vind ik dat dan wel weer een argumentatie die hout snijdt. Op zich is Weekers dus wel welwillend en staat hij open voor allerlei veranderingen van de huidige oplossing mits er maar dekking is. Niet voor niets verwonderde ik mij in april al over de onderhandelingsstrategie van de alliantie en schreef ik na het debat dat de alliantie een ultiem voorstel doorgerekend en al op een presenteerblaadje had moeten aanleveren. Nu lijkt het daarvoor wat laat en zie ik sowieso niet welk kamerlid een amendement gaat indienen.

Wat nu?

Ik verwacht dat het blijft zoals het nu in de startblokken staat ondanks dat Weekers aangeeft dat de kamer nog met een amendement met dekking kan komen totdat erover gestemd wordt. Volgende week (week 46) is er nog een plenair debat over het Belastingplan 2014 (plenaire afronding) en in week 49 zijn er de stemmingen over de begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen). Stemmingen in de Tweede Kamer dus in de week van 2 t/m 6 december. In principe stemt daarna op maandag 16 december de Eerste Kamer over het Belastingplan 2014

1 gedachte over “Weekers informeert kamer onvolledig over import aldus Autobelangen”

 1. Woordvoerder BOVAG
  Wat een tunnelvisie reactie! Echt geen benul van de materie die man.

  Ja, er zitten een aantal gevallen tussen waarvoor de regeling nooit bedoeld is, maar dit rechtvaardigd niet om dit soort absurde buitenproportionele maatregelen te nemen, welke een branche om zeep helpen, mensen de ww in schopt, de staatskas benadelen(!), goede oldtimerbezitters/hobbyisten (het overgrote deel) etc zo enorm benadelen. Zeker nu blijkt dat het om een naijl-effect van de oude regeling Cramer blijkt te zijn en het amendement VanVliet werkt. Het rapport van vrijstellingoldtimer zegt hierover voldoende.

  Beantwoorden

Plaats een reactie

OudeVolvo

OudeVolvo is een klassieke Volvo hobby blog van Lars Rengersen.

Ook elektrisch?

Wil je jouw auto (Volvo of een ander merk) ook ombouwen naar volledig elektrische aandrijving? Als spin-off van mijn eigen EV conversie project ben ik EVcreate begonnen voor 'Hulp bij ombouw naar elektrisch'

Zie www.evcreate.nl

EVcreate