Wederom kamervragen en verzoek wet openbaarheid van bestuur

op   zn   kopOnlangs schreef ik nog over de Pseudo (?) effecten van de nieuwe oldtimerregeling waarin uiteengezet werd dat de opbrengsten van de oldtimerregeling lager uitvallen maar door appels met peren te vergelijken weet staatssecretaris Wiebes er toch nog een mooi verhaal van te maken. In mijn ogen is dat een beetje de wereld op z’n kop en ik ben gelukkig niet de enige die er zo over denkt.

Verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Gelukkig vervolgt Wouter van Embden naast de rechtszaak ook nog steeds de politieke route om de nieuwe oldtimerregeling aan te vechten. Ondermeer door een verzoek in het kader van de WOB komt Stichting Autobelangen tot de conclusie dat de daadwerkelijke opbrengsten van de regeling slechts 40 miljoen is en niet de 137 miljoen zoals begroot en zoals Wiebes ons in het stuk Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel wil laten geloven.

Dit leidde ondermeer tot een artikel in het Financieel Dagblad ‘Inkomsten uit belasting voor oldtimers veel lager dan begroot‘.

Kamervragen

Met name Pieter Omtzigt (CDA) stelde al eerder vanuit de kamer kritische vragen over de regeling, in het bijzonder over de te verwachten opbrengsten. Ook nu adresseert hij in mijn ogen de juiste zaken in het stuk met de kamervragen als reactie op het verslag van Wiebes. Een samenvatting:

tweet   omtzigt

De leden van de CDA-fractie hebben drie kernvragen:
1- wanneer wist het kabinet dat de import van oldtimers al in 2012 zeer hard gedaald was?
In de rapportage ontbreekt jaar 2012 en met name dit jaar is van belang omdat toen het Amendement Van Vliet in werking getreden is en de grens voor belastingvrijstelling opgeschoven is naar 30 jaar. In de vragen wordt onderbouwd dat de staatssecretaris deze informatie wel degelijk had en dat deze zeer relevant is. Met andere woorden, de vraag steekt in op het feit dat de kamer onvolledig geïnformeerd is.

2- op basis van welke modellen is de originele opbrengst geraamd?
Zoals Stichting Autobelangen ook al opmerkt in een reactie op het verslag van Wiebes lijkt het of de vervangingsvraag aanvankelijk geen onderdeel was van de officiële berekeningen voor de beoogde opbrengsten, maar er nu opeens bijgehaald wordt om een beter resultaat te kunnen presenteren. Hiertoe stelt het CDA een aantal terechte vragen:

In een WOB naar oldtimers, dat merkwaardigerwijs niet op de website van het Ministerie van Financiën is terug te vinden (kenmerk: BJZ/20 13/398 en 399 U) blijkt dat de regering uit gaat van het de volgende schorsings- en exportpercentages bij het opheffen van de oldtimer vrijstelling: “ Daarbij is per jaar van eerste toelating een aanname gedaan over het percentage auto’s dat als gevolg van het vervallen van de vrijstelling geen MRB zal gaan betalen, hetzij vanwege schorsing, hetzij vanwege export. Hierbij zijn de volgende percentages gehanteerd:

  • t/m 1950: 80%
  • van 1951 t/m 1968: 70%
  • van 1969 t/m 1980: van 70% geleidelijk aflopend naar 15%
  • vanaf 1981: 15%.

Met deze percentages kwam de geraamde opbrengst aan MRB voor 2014 uit op € 153 mln.” Klopt dat, zo vragen de leden van de CDA-fractie en kan de staatssecretaris zowel het WOB- verzoek als ook de originele berekeningen die zijn toegepast openbaar maken?

De leden van de CDA-fractie vragen de staatssecretaris of het klopt dat in de raming geen substitutie-effecten zitten, zoals het aanschaffen van een andere auto?

Uit onderhavige brief van 14 april 2015 blijkt dat veel, maar dan ook veel meer auto’s geschorst zijn dan de regering had aangenomen in haar modellen. De opbrengst van niet meer vrijgestelde voertuigen bedraagt dan ook slechts € 41 miljoen volgens de regering en dus valt de opbrengst van de maatregel zeer zwaar tegen.

Echter blijkt uit de onderhavige brief dat de budgettaire opbrengst is nu ineens afhankelijk van twee effecten: de opbrengst van niet meer vrijgestelde voertuigen en de opbrengst als gevolg van de aankoop van een niet-oldtimer. De leden van de CDA-fractie verzoeken de staatssecretaris aan te geven of dat tweede effect ook in de originele modellen zat.

Met andere woorden, hier wordt stevig geprikt in de rapportage van Wiebes. Ik ben benieuwd hoe hij hierop gaat reageren. Ik hoop dat hij er niet ondermeer mee weg komt. Ik vrees dat het iets wordt in de trend van: “sorry u heeft gelijk, dit moet het zijn, ik zal het niet meer doen, ja het is een stuk minder, vervelend he, maar ja, het is nu al ingevoerd…”

3- wil het kabinet alsnog een realistische evaluatie aan de Kamer doen toekomen?
Het CDA sluit af met de conclusie dat een evaluatie geen zin heeft als je achteraf de regels van het spel gaat veranderen.

Overige vragen

Ook de PVV stelt een aantal goede vragen, in het bijzonder de volgende:

De opbrengst uit niet meer vrijgestelde voertuigen wordt door de staatsecretaris geschat op een van € 55 mln. De alternatieve berekening voor de opbrengst uit niet meer vrijgestelde voertuigen komt op een substantieel lager bedrag uit van € 32 mln., een gat van € 22 mln.

Heeft de staatsecretaris voor dit verschil een verklaring?

Bashir van de SP stelde in het verleden ook scherpe vragen, maar houdt zich in dit geval wat meer op de vlakte. De VVD lijkt zich bij voorbaat al achter de staatssecretaris te scharen en meldt alleen met belangstelling kennis te hebben genomen van de brief en geen vragen te hebben.

1 gedachte over “Wederom kamervragen en verzoek wet openbaarheid van bestuur”

  1. Het zal allemaal weinig uitmaken. Deze overheid bewijst al decennia lang geen boodschap te hebben aan gezond verstand. Laat staan te leren van eerder gemaakte fouten. Iedereen met gezond verstand wist van tevoren dat er nooit zoveel geld meer binnen geharkt zou worden. Sterker nog, het totale financiele resultaat is zondermeer negatief. Tenslotte is een gehele bedrijfstak om zeep geholpen. Het zijn niet alleen de oldtimerhandelaren maar ook bekleders, tectyleerders, onderdelenleveranciers en zelfs verzekeraars die hun omzet drastisch hebben zien dalen. Als regeren vooruit zien is wordt er hier al jaren niet geregeerd.

    Beantwoorden

Plaats een reactie

OudeVolvo

OudeVolvo is een klassieke Volvo hobby blog van Lars Rengersen.

Ook elektrisch?

Wil je jouw auto (Volvo of een ander merk) ook ombouwen naar volledig elektrische aandrijving? Als spin-off van mijn eigen EV conversie project ben ik EVcreate begonnen voor 'Hulp bij ombouw naar elektrisch'

Zie www.evcreate.nl

EVcreate