Uitslag stemmingen moties belasting oldtimers positief

stemmen tweedekamerZoals ik al schreef in een comment op mijn bericht “KNAC petitie regeling oldtimers groot succes, dus?” was er op de website van de SP al te lezen dat tweedekamerlid Bashir wil dat de plannen van Rutte-II voor het afschaffen van de vrijstelling voor oldtimers zo snel mogelijk van tafel gaan. In de voorlopige stemmingslijst dinsdag 20 november 2012 (versie vrijdag 16 november 2012) was al te lezen dat er gestemd zou worden over een aantal ingediende moties die betrekking hadden op de oldtimerregeling:

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het Belastingplan 2013 c.a.

 • 33 402, nr. 33 -de motie-Bashir over ontmoedigen van dagelijks gebruik van oldtimers
 • 33 402, nr. 39 -de motie-Van Vliet over een oplossing voor bezitters van oldtimers
Dus zowel Bashir (SP) als Van Vliet (PVV) hebben direct actie ondernomen ondanks dat de staatssecretaris weliswaar een regeling had toegezegd, maar aangaf dat het niet thuishoort in de bespreking van het Belastingplan 2013.

De motie van Bashir luidt als volgt (bron):

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat in het regeerakkoord het schrappen van de mrb-vrijstelling voor oldtimers per 2014 is opgenomen;
constaterende dat de meeste oldtimerbezitters hun auto hobbymatig gebruiken en gemiddeld minder dan een paar duizend kilometer per jaar afleggen;
overwegende dat door het vervallen van de mrb-vrijstelling deze hobbyisten onredelijk hard worden getroffen;
van mening dat een oldtimer niet misbruikt mag worden om dagelijks vrij van mrb rond te rijden, gezien de hogere milieubelasting van deze automobielen;
verzoekt de regering om, de Tweede Kamer in het voorjaar van 2013 een aantal voorstellen te doen, waardoor dagelijks gebruik van de oldtimer wordt ontmoedigd, maar de mrb-vrijstelling voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken, in stand kan worden gehouden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Bashir

Motie: AANGENOMEN

Vele stemmen voor, dus een brede steun in de Tweedekamer, ondermeer van SGP, CDA, VVD, 50PLUS, ChristenUnie, PvdA, SP en Partij van de Dieren.

Nog niets concreets dus, maar daarmee wordt in elk geval vastgelegd dat de regering in het voorjaar van 2013 hiertoe een aantal voorstellen moet doen.

De motie van Van Vliet luidt als volgt (bron):

De Kamer,
gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering heeft aangekondigd vanaf 2014 alle oldtimers die nu nog zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting volledig te gaan belasten;
overwegende dat zulks betekent dat ontelbare bezitters van oude auto’s en motorfietsen gedwongen worden hun culturele erfgoed op te geven door gedwongen verkoop;
verzoekt de regering, in overleg met de Kamer een oplossing te zoeken die bezitters van oldtimers in enige vorm in staat stelt hun voertuig niet te hoeven opgeven en deze oplossing op te nemen in het Belastingplan 2014,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van Vliet

Motie: AANGENOMEN

Ook weer vele stemmen voor, als ik het zo snel heb kunnen volgen PVV, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, ChristenUnie, PvdA, SP en Partij van de Dieren.

Deze benadering is vergelijkbaar, maar kiest net een andere insteek en gaat alleen in op het beschermen van het culturele erfgoed, niet op het belasten van dagelijks gebruik. Van Vliet vraagt het op te nemen in het Belastingplan 2014 en daardoor heeft de oplossing waar hij op doelt een wat langere planningshorizon, namelijk tot prinsjesdag op dinsdag 17 september.

stemmen moties tweedekamer IMG 5604

KNAC en/of FEHAC?
De lobby van KNAC en FEHAC worden vooralsnog niet gedeeld en achter gesloten deuren gevoerd. De KNAC heeft niet gereageerd op mijn bericht op hun Facebook pagina met de vraag waar ze op inzetten. Eerder schreef ik al in een comment het volgende over de FEHAC

Vers van het Volvolvo forum met via via connecties bij de FEHAC:

Ik heb vernomen van een volvo specialist uit Enschede, met een connectie binnen het FEHAC dat de oldtimers van voor 1987 belastingvrij blijven en de constructie voor belastingvrij op het benzine gedeelte naar 30 jaar blijft.

Alleen de diesels gaan naar 35 jaar belasting vrij, maar dan alleen op het basistarief, de diesel opponenten komen erbij.

Een andere maatregel zou worden dat je klassieker een 2de auto is.

Maar goed, of er echt al verdere invullingen van de oplossing is, blijft vooralsnog onduidelijk. Het laatste bericht in Actueel op de website van de FEHAC gaat nog over de ongenuanceerde plannen van Rutte-II. Meest recent is nog de tweet van FEHAC voorzitter Bert Pronk op 9 november met de tekst:

MRB-vrijstelling voor oldtimers toch gehandhaafd? Prima! Meneer Weekers, mogen wij u helpen bij het vinden van een goede oplossing? #FEHAC

Nu maar hopen dat Dhr. Frans Weekers instemmend heeft gereageerd op deze vraag. Of zou KNAC in de lead zijn voor de onderhandelingen en gesprekken over een oplossing met meer dan 63.000 handtekeningen?

Hoe dan ook, ik heb er wel vertrouwen in dat er een goede oplossing gaat komen. Heb jij een goed idee voor een oplossing? Deel hem op de Open Space “MRB oldtimers” of stem op een van de 14 al toegevoegde ideeën. Resultaten binnenkort op mijn blog.

Eerdere berichten over vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers

2 gedachten over “Uitslag stemmingen moties belasting oldtimers positief”

 1. Op 21 november was de algemene ledenvergadering van de FEHAC. In het nieuwsbericht is het volgende terug te lezen:

  Een belangrijk deel van de vergadering vormde het regeerakkoord en de daarin opgenomen afschaffing van de vrijstelling MRB voor oldtimers. Achter de schermen is FEHAC al lang bezig met dit probleem.
  Samen met KNAC is een petitie opgesteld, die door ruim 60.000 liefhebbers ondertekend is. Deze wordt binnenkort op gepaste wijze aangeboden aan de Tweede Kamer.
  Daags voor de ALV heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die de regering verzoeken de echte liefhebbers te ontzien. Het dagelijks gebruik van oldtimers moet ontmoedigd worden.
  FEHAC stemt hier volledig mee in. Het dagelijks gebruik van oldtimers vormt een milieuprobleem en staat haaks op het behoud van het mobiel erfgoed.
  FEHAC is samen met KNAC, BOVAG, ANWB, RAI en andere partijen in overleg om een goede maatregel op te stellen. Een maatregel, die de liefhebber ontziet, maar de dagelijkse rijder treft.

  Blijkbaar was de petitie een gezamenlijke actie van KNAC en FEHAC, althans volgens de FEHAC dus. Ik blijf me erover verwonderen dat er zoveel “achter de schermen” gewerkt wordt.

  Beantwoorden
 2. Zojuist op de website van de KNAC gelezen:

  Het is een pak van ons en – waarschijnlijk ook uw – hart: de voorgestelde afschaffing van de MRB-vrijstelling voor klassiekers vindt geen doorgang. Althans niet in de vorm zoals de nieuwe regering die voor ogen had.
  Er komt wel een andere regeling dan de huidige. De ANWB, KNAC, FEHAC, BOVAG, RAI, FOCWA en het ministerie van Financiën voeren daarover zeer spoedig gesprekken. De KNAC wil daarom graag van u weten waarvoor u uw klassieker gebruikt, hoe vaak u ermee rijdt en wat volgens u het beste alternatief is voor de MRB-vrijstelling van klassiekers zoals die nu geldt.

  Weer een goede actie van de KNAC, want ze hebben een enquête opgesteld om beter beslagen ten eis te komen.
  Vul de enquête in op http://www.knac.nl/enquete-klassieker/
  Na het invullen krijg je de resultaten tot dan toe te zien. Tot nu toe is 75% voor een vrijstelling voor benzineauto’s (vanaf 30 jaar) en diesels (vanaf 35 jaar). Frappant is wel wat 60% geen klassiekers heeft voor hobbygebruik, tevens 60% niet lid is van een hobbyclub. Tegelijkertijd geeft 70% aan de klassieker hobbymatig te gebruiken. Zou de vragenlijst tot nu toe dan ook veel zijn ingevuld door toekomstige bezitters?

  Beantwoorden

Plaats een reactie

OudeVolvo

OudeVolvo is een klassieke Volvo hobby blog van Lars Rengersen.

Ook elektrisch?

Wil je jouw auto (Volvo of een ander merk) ook ombouwen naar volledig elektrische aandrijving? Als spin-off van mijn eigen EV conversie project ben ik EVcreate begonnen voor 'Hulp bij ombouw naar elektrisch'

Zie www.evcreate.nl

EVcreate