Pseudo (?) effecten van de nieuwe oldtimerregeling

reactie   Weekers   eerste   kamerIn december 2013 werd het Belastingplan 2014 aangenomen door de Eerste Kamer en was de nieuwe oldtimerregeling een feit waarbij alleen auto’s van 40 jaar of ouder nog geheel belastingvrij waren. Inmiddels is het eerste jaar ruim verstreken en komt de opvolger van Frans Weekers, de huidige staatssecretaris Erik Wiebes met een kamerbrief inzake budgettaire opbrengst oldtimermaatregel.

Uitgangspunten?

Wat waren ook alweer de uitgangspunten? De maatregel werd doorgevoerd vanuit milieu en financieel oogpunt. Vele twijfels zijn geplaatst bij beide aspecten, in het bijzonder de beoogde opbrengsten. De regeling zou volgens de initiële brief van Weekers in totaal 121 miljoen moeten opbrengen.

En nu?

In de brief aan de kamer schrijft Wiebes

Geconcludeerd kan worden dat de maatregel het verwachte effect heeft gehad op de samenstelling (verjonging) van het Nederlandse wagenpark en de verbetering van de luchtkwaliteit. Ook de budgettaire opbrengst van deze maatregel is aanzienlijk.

Het was natuurlijk te verwachten dat hij de maatregel als een succes zou bestempelen. Vanuit milieu oogpunt kan ik me dit ook wel voorstellen, maar wat noemt hij een aanzienlijke opbrengst? Hierbij maakt hij onderscheid in twee aspecten:

  1. Belasting die wordt betaald voor auto’s die voorheen belastingvrij waren
  2. Belasting die wordt betaald voor vervangende auto’s na het verkopen, exporteren of slopen van een voorheen belastingvrije auto.

Met name op het feit dat nu ook de vervangingsvraag expliciet wordt meegerekend wordt verbolgen gereageerd aldus het artikel Wiebes hanteert aannames en merkwaardige uitgangspunten in evaluatie oldtimerregeling op AMklassiek.nl. Toch heeft Weekers dit aspect al in de BNR Autoshow in april 2013 genoemd en is nooit echt openheid van zaken geweest hoe de beoogde opbrengsten nu echt berekend werden.

Maar goed, hoe dan ook is het wel duidelijk dat staatssecretarissen van financiën erg goed zijn in het goochelen met getallen. Dat deed Weekers ook al in het hele verhaal rondom het onjuist informeren van de kamer over importcijfers.

De getallen van Wiebes

Bij de benzine auto’s zijn er niet echt sterke effecten te zien. Bij diesel en LPG echter des te meer. Mijn interpretatie en vertaling van de getallen (die inderdaad in de brief aan de kamer nog wel wat rooskleuriger en op basis van aannames gepresenteerd worden).

getallen   diesels   wiebesIn 2013 waren er ruim 38.000 dieselauto’s uit 1975-1986 die gebruik maakten van de oldtimervrijstelling. Hiervan zijn er begin januari 2015 nog circa 7.000 over die nu daadwerkelijk het volle pond aan wegenbelasting betalen. De rest van de auto’s was geschorst (30%), geëxporteerd (27%), administratief gesloopt (8%) of had een andere bijzondere status.

Op 1 juli 2013 waren er 23.000 LPG-auto’s uit 1975-1986 die gebruik maakten van de oldtimervrijstelling. Hiervan zijn er begin januari 2015 nog circa 3.000 over die nu daadwerkelijk het volle pond aan wegenbelasting betalen. De rest van de auto’s was geschorst (39%), LPG uitgebouwd (20%), geëxporteerd (11%), administratief gesloopt (6%) of had een andere bijzondere status. LPG is dus massaal uitgebouwd.

opengeslepen   benzinetank

Wiebes schrijft:

Diesel: Indien voor de twee groepen volledig MRB betaald zou worden dan zou dat in 2015 € 14 mln extra opleveren

LPG: Uiteindelijk wordt voor slechts 3.000 van de 23.000 LPG- auto’s het volle tarief betaald. Indien voor alle 8.000 auto’s MRB betaald zou worden dan zou dat in 2015 € 7 mln opleveren. Hierbij is voor alle auto’s het volle MRB-tarief gehanteerd.

Dat vind ik wel krom, want waar zou je uitgaan van “indien voor …” als je weet dat de daadwerkelijke getallen lager zijn…..

In de schattingen van Weekers werd uitgegaan 32.000 auto’s die op LPG het volle tarief zouden betalen en dat blijken er dus maar slechts 3.000 te zijn. Voor diesel zijn dit er 7.000 in plaats van 17.000. Hoe kun je dan nog stellen dat de budgettaire opbrengst van deze maatregel aanzienlijk is? Zie ook onderstaande tweet van Pieter Omtzigt.

getallen   Weekers   tweet   omtzigt

Tot slot worden alle effecten toegeschreven aan de nieuwe regeling. In belangrijke mate zal dit voor de auto’s op LPG ook het geval zijn, maar voor diesels heeft het Amendement van Vliet (opschuiven van de grens naar 30 jaar) volgens mij ook al wel voor een verandering gezorgd.

In elk geval genoeg koren op de molen van Pieter Omtzigt en wellicht ook Wouter van Embden om her en der nog weer vragen te stellen.

1 gedachte over “Pseudo (?) effecten van de nieuwe oldtimerregeling”

Plaats een reactie

OudeVolvo

OudeVolvo is een klassieke Volvo hobby blog van Lars Rengersen.

Ook elektrisch?

Wil je jouw auto (Volvo of een ander merk) ook ombouwen naar volledig elektrische aandrijving? Als spin-off van mijn eigen EV conversie project ben ik EVcreate begonnen voor 'Hulp bij ombouw naar elektrisch'

Zie www.evcreate.nl

EVcreate