Politiek en oldtimers, betrouwbare overheid?

het   lot   van   oldtimers

Nu de soap rondom het wel of niet belasten van oldtimers en hoe in volle gang is, misschien een mooi moment om even stil te staan bij hoe het allemaal zo heeft kunnen gebeuren. Tot en met maandag de tijd voor een ultiem voorstel binnen de kaders van Weekers, anders maakt hij er wat van. Hoe kan het toch dat we opeens zo vast zitten in die kaders? Waarom staat de oldtimer alliantie buiten spel als ze niet meedoen volgens de spelregels van staatssecretaris van financiën, Weekers. Tijd voor een terugblik.

Politieke vogelvlucht

Weekers   voordeel   oude   auto   blijft

1 maart 2012
Op NOS.nl is te lezen dat Weekers niets voelt voor het voorstel van Atsma om de belastingvoordelen voor oude, vervuilende auto’s op te heffen.  De kop luidde zelfs: Weekers: voordeel oude auto blijft. Dit terwijl het idee van Atsma “Voordeel oldtimers afschaffen” alleen nog maar ging om oudere auto’s die worden gebruikt voor woon-werkverkeer en veel roet en fijnstof uitstoten. Hij kwam al met het voorbehoud dat voor klassieke oldtimers ouder dan 30 jaar die mensen vaak als tweede of derde auto hebben, de fiscale voordelen zoals lagere wegenbelasting blijven bestaan.

17 augustus 2012
Centraal bureau voor de statistiek analyseert verkiezingsprogramma’s (bron) en komt met een overzicht van de financiële implicaties van de programma’s. Dit brengt een aantal aspecten naar voren waar partijen niet zo duidelijk over waren in hun verkiezingscampagnes. Voor de motorrijtuigenbelasting concludeert het CPB het volgende:

 • PvdA: De afschaffing van de mrb voor oldtimers leidt tot een lastenverzwaring van 0,2 mld euro in 2017.
 • CDA: Oldtimers met een bouwjaar vanaf 1960 gaan ook motorrijtuigenbelasting betalen, wat een lastenverzwaring van 0,1 mld euro betekent.
 • D66: Afschaffen van de mrb-vrijstelling voor oldtimers leidt tot een lastenverzwaring van 0,2 mld euro in 2017.
 • GroenLinks: De afschaffing van de mrb voor oldtimers leidt tot een lastenverzwaring van 0,2 mld euro in 2017.
 • ChristenUnie: Afschaffen van de mrb voor oldtimers leidt tot een lastenverzwaring van 0,2 mld euro.

12 september 2012
Verkiezingen in Nederland, de grote winnaars zijn VVD en PvdA (bron uitslag). Aangezien de VVD de grote winnaar was, leek de impact nog even beperkt omdat VVD geen lastenverzwaring gekoppeld aan motorrijtuigenbelasting voor oldtimers in het programma had zitten.

25 oktober 2012
Toezegging van (toenmalig) Staatssecretaris Atsma (CDA) in een coalitie met VVD: Oldtimers blijven wegenbelastingvrij

29 oktober 2012
Presentatie van het regeerakkoord met daarin de passage:

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieu- overwegingen afgeschaft.

Toch wel een redelijke verrassing, zeker omdat nog geen week daarvoor de toenmalige staatssecretaris had aangekondigd dat oldtimers belastingvrij zouden blijven.

9 november 2012
Bij de bespreking van het belastingplan 2013 volgden direct al kamervragen met betrekking tot de oldtimers waarop Staatssecretaris Weekers (VVD) een regeling toezegde.

20 november 2012
Er worden twee moties aangenomen, die van Bashir (SP) over ontmoedigen van dagelijks gebruik van oldtimers en die van Van Vliet (PVV) over een oplossing voor bezitters van oldtimers. Ook al werd het regeerakkoord aangenomen en was dus het uitgangspunt dat de vrijstelling werd afgeschaft, door deze moties kreeg de nuancering daarvan een formele status.

5 januari 2013
In een interview bij Tros Autoshow laat Weekers (VVD) doorschemeren dat hij een persoonlijke voorkeur heeft voor een dagenkaart.

20 januari 2013
In een interview bij Tros Autoshow met minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur en Milieu antwoordt zij op de vraag of het geen platte bezuinigingsmaatregel is weten:

Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD)
“Nee, dit komt niet voort uit bezuinigingen”.
Het gaat erom dat de uitstoot verlaagd wordt en met name in de grote steden waar veel files zijn.

21 februari 2013
Bashir stelt kamervragen kilometers oldtimers en doet dit mede naar aanleiding van ophef over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving wat ten grondslag ligt aan het milieuargument als reden om de vrijstelling af te schaffen.

10 april 2013
Het overleg tussen de vertegenwoordigers van de oldtimerclubs en Weekers mislukt. Ze kunnen geen overeenstemming bereiken over een regeling. De alliantie houdt vast aan volledige vrijstelling voor auto’s ouder dan 30 jaar op benzine en ouder dan 40 jaar op LPG en diesel. Weekers vindt dat dit hem teveel geld kost.

15 april 2013
Weekers komt met een brief aan de Tweede Kamer met daarin een zestal opties waarvan drie reële opties:

 • Een 30-dagenkaart voor auto’s van 30 jaar en ouder
 • Kwarttarief voor benzine van 30 jaar en ouder en voor diesel- en LPG-auto’s van 40 jaar en ouder
 • Vrijstelling voor voertuigen ouder dan 40 jaar

Hij geeft aan open te staan voor andere alternatieven en een keuze aan de kamer, maar voegt wel een voorwaarde toe:

Het kabinet laat het aan de Kamer over deze afschaffing af te wegen tegen de besproken alternatieven met de oldtimerbranche, waarbij de Kamer zich ervan bewust moet zijn dat de alternatieven ook moeten worden voorzien van budgettaire dekking.

Het blijkt dus toch maar om één ding te gaan, GELD! Daarmee is het niet verrassend dat de staatssecretaris weinig ontvankelijk is voor de argumenten die door de FEHAC en consorten gebruikt worden.

17 april 2013
In het debat met financiën worden de opties die Weekers aandraagt direct al besproken. Opvallend genoeg wordt Weekers vooral geprezen om zijn inspanningen voor het overleg met de alliantie en zijn voorstellen. Er wordt vooral inhoudelijk op de voorstellen in gegaan. Niemand vraagt of het nog wel opportuun is om dit onder het mom van milieumaatregel door te voeren. Zelfs Bashir komt niet terug op de kamervragen die hij eerder stelde.

Betrouwbare overheid?

We gingen dus van “Oldtimers blijven belastingvrij” binnen een week naar “Vrijstelling wegenbelasting oldtimers wordt afgeschaft”

Bovendien van “Nee, dit komt niet voort uit bezuinigingen” naar “ook moeten worden voorzien van budgettaire dekking”

vvd   betrouwbare   overheid

In beide gevallen was de VVD bij de uitspraken betrokken. Het is voor mij dan des te verrassender dat dat juist de partij is die belang hecht aan een betrouwbare overheid (bron).

Waarom geldt deze betrouwbaarheid en consistentie wel op het gebied van hypotheekrenteaftrek en niet voor oldtimerbezitters? Misschien iets om de kiezers bij de volgende verkiezingen aan te herinneren.

En nu?

De oldtimer alliantie blijft vooral roepen dat ze het er niet mee eens zijn. Getuige het volgende filmpje van de KNAC.

Op zich denk ik dat directeur Peter-Eloy Staal van de KNAC helemaal gelijk heeft, maar gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen helaas.

Online krachtsinspanning?

Auto Motor Klassiek heeft een mooie actie bedacht:

actie   auto   motor   klassiek

1 mei gaat de tweede kamer een definitief voorstel doen over de vrijstelling MRB op oldtimers. We weten allemaal dat het er niet goed uitziet voor ons oldtimerbezitters. Helaas blijkt de staatssecretaris ‘doof’ voor alle argumenten en wil hij koste wat kost de beoogde 156 miljoen euro binnenharken, die hij zonder nadenken op de begroting heeft gezet.

Het mag niet gebeuren dat dit plan doorgaat. Het voorstel is om staatssecretaris Weekers massaal te mailen. Geen haat- of dreigmails, daar schieten we niets mee op. Wel verhalen vol passie, emotie en verdriet. Wat betekent jouw oldtimer voor je? Wat is de situatie en wat gebeurt er als er MRB betaald moet worden? Moet je de auto dan verkopen? Is hij dan nog wel te verkopen? Wat betekent het voor jouw bedrijf? Laat hem weten wat er gebeurt als dit ondoordachte plan doorgaat. En wel voor komende maandag 22 april wegens komende ontwikkelingen.

Mail hem en cc deze mail naar Farshad Bashir van de SP, woordvoerder fiscale zaken en verkeer. Hij heeft al een aantal malen laten zien dat hij voor het belang van de oldtimerliefhebber opkomt.

Dat doe ik ook, doet u mee? Stuur ze eventueel ook de link van deze blogpost mee.

https://www.oudevolvo.nl/2013/04/19/politiek-en-oldtimers-betrouwbare-overheid/

7 gedachten over “Politiek en oldtimers, betrouwbare overheid?”

 1. Mijn mail aan Weekers:

  Geachte heer Weekers,

  Als hobby oldtimer liefhebber, heb ik sinds het verschijnen van het regeerakkoord de ontwikkelingen op de voet gevolgd en op mijn blog een uitgebreid dossier bijgehouden.
  Zie https://www.oudevolvo.nl/category/wegenbelasting/

  Ik verwonder mij inmiddels ten zeerste over de gang van zaken.
  Niet alleen is het “penny wise, pound foolish” in mijn ogen, maar ook doet het afbreuk aan een betrouwbare overheid en misschien wel de VVD in het bijzonder.
  Ik heb alles op een rij gezet op
  https://www.oudevolvo.nl/2013/04/19/politiek-en-oldtimers-betrouwbare-overheid/

  Uiteraard begrijp ik dat het uiteindelijk een platte bezuinigingsmaatregel is, maar deze gaat u meer kosten dan de beoogde opbrengsten.
  Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat wel 40% haar oldtimer zal schorsen, slopen of verkopen?
  Zie https://www.oudevolvo.nl/2013/04/16/poll-wat-ga-jij-doen-met-je-oldtimer/

  Misschien is er onder het mom van milieu wel veel meer en makkerlijker geld te halen bij de toch niet zo schone hybride auto’s.
  http://www.bnr.nl/meernieuws/908588-1211/rijgedrag-bepalend-voor-verbruik-hybride-auto-s
  Hopelijk is in die richting een dekking te vinden zodat het voorstel van de alliantie alsnog aanvaardbaar is.

  Met vriendelijke groet,
  Lars Rengersen

  ————————————————————
  http://www.oudevolvo.nl/ of http://www.oudevolvo.nl

  Beantwoorden
 2. Geachte heer Weekers,

  Graag wil ik als laatste strohalm mijn ongenoegen uiten over het vreselijk ondoordachte plan om voor oldtimers de vrijstelling van wegenbelasting (op de door u voorgestelde wijze) af te schaffen.

  Afschaffing mrb-vrijstelling voor het milieu
  Allereerst wil ik opmerken dat de aangekondigde wijzigingen natuurlijk niets meer te maken hebben met het argument uit het regeerakkoord dat de mrb-vrijstelling voor een beter milieu geheel afgeschaft moet worden. Het voorstel van de alliantie voorziet hier ruimschoots in. Met name het opschuiven van de leeftijdsgrens voor dieselauto’s zal de co2 uitstoot veroorzaakt door oldtimers sterk doen afnemen. Waarbij de co2 uitstoot van oldtimers op de totale uitstoot van Nederlandse wagenpark eigenlijk al verwaarloosbaar is.

  Gevolgen voorgestelde wijzigingen
  De voorgestelde wijzigingen zullen onder meer leiden tot:

  – een (onnodige) vernieling van nagenoeg de complete oldtimerbranche;
  – (onnodig) meer banenverlies;
  – (onnodige) meer ww-aanvragen;
  – (onnodig) mislopen van btw-inkomsten van producten uit de oldtimerwereld;
  – (onnodig) kapitaalsvernietiging van zowel de oldtimerbezitter en -branche;
  – het (onnodig) ontnemen van een hobby voor het leven voor velen, omdat deze voor velen onbetaalbaar en onuitvoerbaar wordt (slechts 30dgn-kaart);
  – (onnodig) ontnemen van enkele iconen uit de jaren ’70 en ’80 uit het straatbeeld (ook in die tijd werden auto’s met een eigen karakter gebouwd);
  – schorsing, waardoor hiervoor geen mrb wordt betaald;
  – verkoop aan het buitenland, waardoor hierdoor geen mrb wordt betaald en daar de (verwaarloosbare) vervuiling verder gaat;
  – sloop, waardoor hier geen mrb wordt betaald;

  Onder aan de streep
  In de gepresenteerde plannen lees ik enkel hoe de geplande belastinginkomsten zoveel mogelijk bij de oldtimerbezitter kan worden verhaald. Nergens kom ik in de berekeningen tegen welke gevolgen de keerzijde (de opsomming van hierboven) van de maatregelen hebben. Het gaat er toch uiteindelijk om wat er onder aan de streep van de staatskas over blijft? En zelfs bij een klein voordeel op de balans, mag de morele vraag gesteld worden of het het waard is om de bovenstaande gevolgen te negeren.

  Betrouwbaarheid VVD en politiek
  In de volgende link vindt u de gedragingen van de politiek en in het bijzonder VVD van de laatste maanden.

  https://www.oudevolvo.nl/2013/04/19/politiek-en-oldtimers-betrouwbare-overheid/

  U kunt het toch niet anders dan met mij eens zijn dat mensen met de politieke toezeggingen van vandaag niet weten waar ze morgen aan toe zijn. Het is nog niet zo lang geleden dat politiek Den Haag heeft besloten dat de mrb-vrijstelling voor oldtimers juist wenselijk is.

  Vertrouwen is het belangrijkste facet om de economie weer aan de praat te krijgen. Ik vertel u hiermee niets nieuws…

  Verzoek
  Ik wil u dan ook, samen met nagenoeg de rest van oldtimer beminnend Nederland, verzoeken om nog eens kritisch naar de plannen te kijken, te calculeren met de keerzijde inbegrepen en deze te heroverwegen.

  Er zijn toch voldoende alternatieven te verzinnen om de nederlandse co2 uitstoot terug te dringen (en dan significant) en de begroting sluitend te maken? Dit moet toch niet gezocht worden in en enkel over de rug van een niche?

  Het zou zonde zijn als de geplande belastinginkomsten tegen blijken te vallen, waarbij nog meer banen worden verloren, andere btw-inkomsten worden gemist, mensen de hobby voor het leven is ontnomen en u samen met de VVD een grotere deuk oploopt in uw imago.

  Hopende op een inhoudelijke reactie, verblijf ik.

  Met vriendelijke groet,

  Remko Bezoen

  Beantwoorden
 3. Wat een goed plan, ik doe ook mee. Heb dit geschreven.

  Geachte heer Weekers,

  Waarschijnlijk ben ik niet de enige die u schijft mbt de voorstellen rond de MRB voor oldtimers, hoop dan toch dat deze mail gelezen wordt.
  In 1981 kocht ik op 22 jarige leeftijd mijn eerste wagen, een Volvo Amazon combi bouwjaar 1967 ingevoerd uit Belgie. Na een restauratie van bijna 2 jaar kwam de mooie dag dat de RDW er een kenteken voor uitgaf en kon ik met mijn droom op wielen de weg op. Het is nu 2013 en deze wagen is nog steeds in ons bezit. In de loop der jaren ben ik in de gelukkige positie geweest dat ik mijn hobby kon uitbreiden en ben nu in het trotse bezit van 3 Volvo’s. Inmiddels hebben wij kinderen gekregen en geef ik de hobby door van vader op zoons. Onze oudste zoon is nu 21 jaar hoopt binnenkort zijn rijbewijs te halen. Als vader – zoon project werken we aan de restauratie van een van de drie Volvo’s waarin hij met net zoveel plezier en trots in hoopt te gaan rijden als dat Pa deed/doet en hopelijk in de toekomst nog steeds kan doen.
  Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden in ons land maar als u mee leest en luisterd naar de publieke opinie, dan moet u toch toegeven dat de 156 miljoen die begroot is en de beperkingen die hieruit voort vloeien niet haalbaar zijn en een nekslag betekend voor vele in de klassieker wereld.
  Meneer Weekers, ik wil u graag verzoeken nogmaals reeël naar al deze plannen te kijken zodat ook een volgende generatie de mogelijkheid heeft en krijgt om met een klassieke wagen het straatbeeld te kleuren.

  Vriendelijke groet,
  Rob Baeten

  Beantwoorden
 4. Geachte heer Weekers,

  Naast mijn onderstaande mail die voortkomt uit mijn dossier op mijn weblog over de voorgenomen afschaffing van de vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers, deel ik met u ook graag mijn persoonlijke oldtimer hobby verhaal.

  Klassieke Volvo’s zijn mij met de paplepel ingegoten.
  Toen ik in 1977 geboren werd, sleutelde mijn vader al aan Volvo Amazons, destijds auto’s van circa tien jaar oud.
  Altijd heb ik een interesse gehad in techniek en hadden mijn ouders als tweede auto een Volvo Amazon.
  Op zaterdag had ik een bijbaantje bij een oldtimer garage en werkte op de demontage afdeling. Daar heb ik veel geleerd.
  Toen in 19 was en studeerde, kocht ik mijn eerste auto. Een zelf uit Zweden geimporteerde Volvo Amazon. Later bleek dit een miskoop te zijn en is hij als onderdelen donor gebruikt. Twee jaar later nam ik de Volvo Amazon van mijn ouders over. Een origineel in Nederland geleverde auto uit 1967 die al langere tijd in de familie was. Deze was aan een opknapbeurt toe en deze heb ik in een periode van vijf jaar tijd samen met mijn opa zelf gerestaureerd. Op dit moment is dat nog altijd onze tweede auto en is het een genot om hiermee te toeren.
  In de loop der jaren is mijn hobby en verzamelijk verder uitgegroeid.
  Op dit moment bestaat mijn verzameling uit 10 klassieke Volvo’s en een oldtimer Volkswagen Camper.
  Topstukken zijn een Volvo Amazon Cabriolet (in totaal circa 8 in Nederland) en een Volvo 123GT uit 1969, waarvan er ook slechts tientallen nog overgebleven zijn.
  Ook de 1800ES waarvan er slechts 8500 geproduceerd zijn wordt als zeldzaam gezien.

  Stuk voor stuk zijn het exemplaren die het opknappen, restaureren en zorgvuldig onderhouden waard zijn mits dit economisch enigszinds verantwoord is.
  Sinds de voorgenomen afschaffing van de vrijstelling heb ik al drie auto’s uit mijn verzameling met verlies weggedaan.
  Ik hoop dat ik de rest van de verzameling kan houden om op te knappen en te gebruiken.
  Veel tijd, geld en moeite investeren om vervolgens met een auto te eindigen die nauwelijks nog iets waard is kan niet uit zelfs al is het niet voor de verkoop.
  Als er dan vervolgens ook nog eens wegenbelasting betaald zou moeten worden terwijll ze nauwelijks gebruikt worden is dit voor mij een reden om ze niet op te knappen en mijn verzameling verder in te krimpen.

  Ik begrijp dat u iets wilt doen aan intensief gebruik van oude auto’s die relatief vervuilend zijn.
  Toch zou ik u willen verzoeken nog eens met aandacht naar het grotere perspectief te kijken.
  Ook het produceren van moderne auto’s kost energie. Hoe vervuilend zijn oldtimers als er naar de totale levensscyclus en “footprint” wordt gekeken?
  Daarnaast wil ik u wijzen op het feit dat de beoogde opbrengsten waarschijnlijk niet gehaald zullen worden.
  Vele liefhebbers zoals ik zullen de oldtimers schorsen of zelfs slopen. In mijn geval 10x kwarttarief of 10x een 30-dagenkaart loopt alsnog in de papieren.
  Als bezuinigingsmaatregel kon het belasten van oldtimers zelfs wel averechts werken. Vergeet niet het aantal arbeidsplaatsen, BTW die omgaan in deze branche, laat staan de lastig in euro’s uit te drukken sociale component.
  De door u geschetste scenario’s zijn een mooi begin, maar er kan denk ik nog creatiever en constructiever naar de materie gekeken worden.
  Wat dacht u van de eis om een eerste auto op naam te moeten hebben voordat een odltimer als tweede en volgende auto wegenbelasting vrij is?
  Ik kan per slot van rekening maar in één auto tegelijk rijden.
  Bovendien zijn er nog vele andere oplossingsrichtingen die voor een dekking van de 153 miljoen zouden kunen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de toch in de praktijk niet zo schone hybride auto’s of de vele auto’s met buitenlandse kentekens die ook van de Nederlandse weg gebruik maken.

  Ik hoop dat u inziet dat het afschaffen van de vrijstelling met als argument milieu geen stand houdt en dat het vanuit een bezuinigingsaspect alleen maar verliezers zal kennen.

  Ik wens u en de kamer veel wijsheid toe bij het nemen van een beslissing.

  Met vriendelijke groet,
  Lars Rengersen

  Beantwoorden
 5. In ieder geval worden de mails gelezen. Van de PVV en de PvdA heb ik een persoonlijke reactie gehad. Zelfs in de reactie van de PvdA bespeurde ik toch nog enige ruimte en welwillendheid. Dus, er wordt geluisterd. Nu maar hopen dat er voor iedereen wat mogelijkheden openblijven.

  Beantwoorden
 6. Geachte heer Weekers,

  Al jaren werk ik met heel veel plezier om oude volvo’s op te knappen.
  Inmiddels heb ik een grote schuur, waar er redelijk veel inpassen, ook heb ik een plek voor jong sleutelaars, die met een volvo P1800 uit 1963 bezig zijn, en die een totaal restauratie ondergaat.
  Ik ben er van overtuigd, da veel hobbyisten veel aan hun auto werken, maar er niet veel mee rijden.
  Tevens worden er zowieso weinig km mee gemaakt.
  Ik kan deze beweringen niet staven, maar U wel, want U hebt het totale dossier van alle auto’s die apk gekeurd worden, daarmee kunt U heel snel vaststellen hoeveel er met welke auto wordt gereden, daar op het APK formulier ook de km stand wordt opgenomen.
  Ikzelf heb ook meerder auto’s, in verschillende staat.

  Indien U de oldtimers gaat belasten, gebeurt er het volgende:
  – De meeste mensen zullen hun auto’s schorsen, daar het onbetaalbaar wordt, ze allemaal rijdend te houden. ( Ook kunt U nagaan welke mensen meerdere auto’s op naam hebben staan, die gaan ze waarschijnlijk ook schorsen!)
  – De gasinstallaties worden eruit gehaald, daar de wegenbelasting onevenredig hoog is, voor het gering aantal km, hetgeen betekend dat de milieu vervuiling toeneemt.

  Indien U toch besluit een aanpassing van de huidige regeling aan te brengen, dan heb ik een heel eenvoudig voorstel voor U:
  – Maak alle auto’s , gebouwd voor 1980 belastingvrij.
  – Belast de auto’s van na 1980 normaal.

  Laat hier maar een goede berekening van maken, dan zal U merken dat het U niet eens zoveel belasting geld zal schelen! Met name omdat de indirecte effecten van de oldtimer auto branche, door U niet in kaart kunnen worden gebracht: het slopen van oldtimers zal veel banen, en dus ook belasting inkomsten kosten!

  Verder ben ik het helemaal met Lars eens, die op een heel nette wijze de (on) betrouwbaarheid van de overheid op een rijtje heeft gezet: https://www.oudevolvo.nl/2013/04/19/politiek-en-oldtimers-betrouwbare-overheid/

  Met vriendelijke groet,

  Jaap Rengersen

  Beantwoorden
 7. Uit een bericht van Auto Motor Klassiek is op te maken dat de mailactie duidelijk de aandacht heeft getrokken. Ze schrijven:

  Men verzoekt ons te stoppen met mailen. Het is duidelijk dat alle emails, of ze nu worden beantwoordt of niet, geen verloren moeite zijn. We hebben met zijn allen een statement gemaakt en daar draait het tenslotte om. Wij allemaal, geen selectie club van de een of andere belangengroepering, maar iedereen die van klassiekers houdt. Nu gaan we verder. En beraden ons inmiddels over een volgende stap. Dat betekent niet dat we nu direct gehoor zouden moeten geven aan het verzoek om te stoppen. Heb je tot nu toe nog geen gevolg gegeven aan onze oproep je verhaal te mailen, doe dat alsnog.

  Beantwoorden

Plaats een reactie

OudeVolvo

OudeVolvo is een klassieke Volvo hobby blog van Lars Rengersen.

Ook elektrisch?

Wil je jouw auto (Volvo of een ander merk) ook ombouwen naar volledig elektrische aandrijving? Als spin-off van mijn eigen EV conversie project ben ik EVcreate begonnen voor 'Hulp bij ombouw naar elektrisch'

Zie www.evcreate.nl

EVcreate