Overgangsregeling voor diesel en LPG oldtimers komt er niet

Voor oldtimers die op benzine rijden is er al een overgangsregeling. Hierbij betalen auto’s met een datum eerste toelating tussen 1 januari 1975 en 31 december 1987 slechts 121 euro aan wegenbelasting per jaar en mogen dan 9 maanden de weg op (niet in december, januari en februari). Voor oldtimers op diesel en LPG is een dergelijke overgangsregeling er niet. Met name voor diesels is dit lastig.

diesel   fuel   only

Bij een auto die op LPG rijdt, kun er er nog voor kiezen om de LPG installatie uit te bouwen en zo onder de overgangsregeling te vallen. Bij diesels kan dit niet dus zit er niets anders op dan of de volle mep betalen of de auto (in sommige maanden) te schorsen.

Moties na steun Wiebes voor cijfers autobelangen

Onlangs was er een belangrijke doorbraak in het wegenbelasting dossier voor oldtimers: staatssecretaris Wiebes onderschreef de berekeningen van Stichting Autobelangen. Naar aanleiding hiervan werd een aantal moties ingediend, maar deze werden allemaal verworpen.

Nieuwe motie Pieter Omtzigt

Nu heeft Pieter Omtzigt desondanks een nieuwe motie ingediend en wel voor een overgangsregeling voor auto’s die op diesel of LPG rijden. Bron: 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 35 Amendement van het lid Omtzigt. Hierin staat als toelichting.

Dit amendement introduceert een overgangsrecht voor diesel en LPG auto’s analoog aan het overgangsrecht dat geldt voor benzine auto’s.

Indien deze wagens niet in december, januari en februari op de weg komen, dan komen zij in aanmerking voor een kwarttarief met een maximum van € 350 per jaar.

Die 350 euro komt niet zomaar uit de lucht vallen en is slim opgezet van Pieter Omtzigt. Hij heeft namelijk eerst een reeks van vragen aan staatssecretaris Wiebes gesteld.

Naast een aantal vragen over de uiteindelijke opbrengsten en aantallen komt hij met de volgende vragen:

Kunt u aangeven wat de kosten en de opbrengsten zouden zijn om diesel- en LPG-auto’s onder hetzelfde overgangsrecht te brengen als benzineauto’s per 1/1/2016 inclusief de berekeningen en de aannames?

Kunt u aangeven tegen welk tarief het brengen van de diesel- en LGP-auto’s onder het overgangsrecht per 1/1/2016 kostendekkend zou zijn?

Het verkorte antwoord van Wiebes hierop luidt:

Ik ga er vanuit dat gevraagd wordt naar het verruimen van het overgangsrecht naar oldtimers die rijden op diesel of LPG en op dit moment tussen 26 en 40 jaar oud zijn. Zoals blijkt uit bovenstaande gaat het om een totaal van 45.039 diesel- en LPG-auto’s. Er zijn op dit moment 29.917 diesel- en LPG-auto’s waarvan het kenteken is geschorst en 15.122 diesel- en LPG-auto’s waarvan het kenteken niet is geschorst.

Indien voor LPG- en dieselvoertuigen dezelfde overgangsregeling als voor benzinevoertuigen zou gaan gelden, zou dit leiden tot:

  • ruim 6.000 voertuigen die nu MRB betalen en straks kiezen om gebruik te maken van de overgangsregeling.
  • het ontschorsen van ongeveer 15.000 auto’s.
  • een extra import van ongeveer 6.000 LPG- en dieselvoertuigen.

Onder al deze aannames is zou de derving € 9 miljoen en de opbrengst € 3 miljoen bedragen, per saldo een derving van € 6 miljoen. De maatregel is per saldo budgettair neutraal bij een kwarttarief met een maximum van € 350.

Tegelijkertijd noemt Wiebes de aanzuigende werking van deze regeling en geeft aan dat het invoeren van deze overgangsregeling niet verenigbaar is met de milieudoelstelling die in het regeerakkoord is genoemd.

Stemming motie overgangsregeling voor diesel en LPG oldtimers

amendement   omtzigt   verworpenNadat de stemming een aantal keer is uitgesteld, was vandaag op 18 november de stemming over deze motie in de Tweede Kamer. Hoewel de motie mijns inziens degelijk in elkaar zat, is de uitslag als volgt:

Motie voor overgangsregeling voor diesel en LPG oldtimers verworpen

De huidige Tweede Kamer heeft geen meerderheid meer in de Eerste Kamer, dus het is de vraag of het Belastingplan 2016 het als geheel haalt. Ik verwacht echter niet dat er nog gesleuteld gaat worden aan de wegenbelasting voor oldtimers component.

Kansen op verandering regeling verkeken?

Hoewel het er even beter uitzag nadat Wiebes de cijfers van Stichting Autobelangen onderschreef, is dit voor hem blijkbaar geen aanleiding om hier ook consequenties aan te verbinden. Blijkbaar kun je er in de politiek gewoon 50% naast zitten en toch het gevoerde beleid handhaven…..

3 gedachten over “Overgangsregeling voor diesel en LPG oldtimers komt er niet”

  1. Wel grappig, verworpen ivm milieu doelstelling, door deze regeling zijn veel lpg oldtimers weer teruggezet op benzine om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling, dus waar zit nu de milieu winst? . Misschien moet hier (ook) eens een onderzoek naar gedaan worden .

    Beantwoorden
  2. Ik snap die aanzuigende werking niet. Als de overgangsregeling alleen voor de huidige op nederlands kentekende staande oldtimers geldt en niet voor de nog in te voeren oldtimers is het probleem toch opgelost. Tenzij je niet anders wilt natuurlijk.

    Beantwoorden

Plaats een reactie

OudeVolvo

OudeVolvo is een klassieke Volvo hobby blog van Lars Rengersen.

Ook elektrisch?

Wil je jouw auto (Volvo of een ander merk) ook ombouwen naar volledig elektrische aandrijving? Als spin-off van mijn eigen EV conversie project ben ik EVcreate begonnen voor 'Hulp bij ombouw naar elektrisch'

Zie www.evcreate.nl

EVcreate