Kamervragen van Omtzigt en De Rouwe over oldtimermaatregel

In mijn een na laatste blogpost over de nieuwe belastingregels voor oldtimers die zoals samengevat in mijn laatste blogpost inderdaad door de Eerste Kamer kwamen, vermeldde ik ondermeer een samenvatting met kamervragen van ondermeer Pieter Omtzigt:

Weekers blijft (zoals verwacht) volhouden en bij zijn standpunt. Ondanks dat Pieter Omtzigt (CDA) kritische vragen stelt over gedragseffecten. Weekers blijft hameren op wat verruimen van de regeling ‘kost’ en sluit zijn ogen voor de gedragseffecten zoals het verkopen of hele jaar schorsen van de oldtimers door liefhebbers.

Omtzigt beloofde toen ook later kamervragen te gaan stellen over de daadwerkelijke gedragseffecten. Inmiddels is Weekers zoals bekend opgestapt en is hij opgevolgd door Wiebes. Gelukkig stelt Omtzigt nu desondanks goede vragen en wordt bijgestaan door De Rouwe (ook CDA).

Vragen over de oldtimermaatregel

Bekijk alle negen vragen op de website van de overheid en de daarop gegeven antwoorden van Wiebes. De voor mij het meest in het oog springende zijn:

Vraag 5 (tweede deel): Hoeveel klachten en bezwaren heeft de Belastingdienst of de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) gehad over dit onderwerp?

Er is massaal gereageerd op en geageerd tegen de regeling. Voor velen fungeert Stichting Autobelangen als spreekbuis en deze adviseert iedereen in bezwaar te gaan. Op de site van de stichting is een bezwaarschriftengenerator beschikbaar gesteld. Tot 21 juni 2014 heeft de Belastingdienst 650 klachten tegen de regeling en 3.800 bezwaren tegen de betaling op aangifte ontvangen. Daarnaast zijn circa 11.500 brieven ontvangen met verzoeken van diverse aard. 5.300 stuks betroffen verzoeken om toepassing campertarief, 3.700 stuks betroffen verzoeken van algemene aard waaronder vragen over het uitbouwen van gasinstallaties 2.000 brieven betroffen kentekenhouders die claimen wel te voldoen aan de eisen overgangsregeling (waaronder foutieve registratie in basisregistratie bij RDW) en 300 brieven betroffen het betwisten van de houderschap. Alle correspondentie en mutaties zijn handmatig verwerkt c.q. doorgevoerd. Het aantal klachten over de uitvoering van de maatregel door de Belastingdienst zijn er hooguit tien geweest.Deze brieven- en bezwaarstroom heeft er mede toe geleid dat vanaf begin januari tot heden 17 fulltime krachten (vast en flexibel) zijn belast met dit proces.

Ja, 17 fulltime krachten!

Vraag 7: Hoeveel motorvoertuigen, ouder dan 25 jaar, zijn er geregistreerd op 1 januari 2012, 1 januari 2013, 1 juli 2013, 1 januari 2014 en 1 juni 2014? Kunt u deze cijfers uitsplitsen naar brandstofsoort (benzine, diesel, LPG) en leeftijd (25–30 jaar, 30–40 jaar, 40 jaar en ouder)?

Vraag 8: Hoeveel motorvoertuigen, ouder dan 25 jaar, zijn er geschorst op 1 juli 2013, 1 januari 2014 en 1 juni 2014? Kunt u deze cijfers uitsplitsen naar brandstofsoort (benzine, diesel, LPG) en leeftijd (25–30 jaar, 30–40 jaar, 40 jaar en ouder)?

Met die gegevens (antwoorden in de brief van Wiebes) moet je toch een aardige inschatting kunnen maken van de gedragseffecten door te vergelijken met een eerdere periode.

Vraag 9: Als de maatregel momenteel zou worden ingevoerd en met de huidige gegevens de opbrengst wordt geraamd, hoeveel van de begrootte € 137 miljoen zou de oldtimermaatregel dan nog opleveren?

Uitgangspunt voor de raming van € 137 miljoen was de  financiële onderbouwing van de opbrengst van het volledig schrappen van de vrijstelling van MRB voor oldtimers uit het Regeerakkoord (EUR 153 mln). Op basis van dit bedrag uit het Regeerakkoord zijn vervolgens de kosten van elke versoepeling berekend. Het budgettaire beslag van de uiteindelijk gekozen variant van de vrijstelling was geraamd op EUR 16 mln. per jaar. Op dit moment hebben wij nog onvoldoende gegevens om de opbrengst van de oldtimermaatregel nauwkeurig te kunnen ramen of te stellen dat de opbrengst van de oldtimermaatregel afwijkt van de oorspronkelijke raming. Zo zijn de gegevens over uitbouw van LPG-installaties, export, schorsing, etc. in de afgelopen maanden nog onvoldoende bekend.

Dus de tabellen met aantallen kunnen wel gegeven worden, maar er zijn onvoldoende gegevens om de opbrengst nauwkeurig te kunnen ramen, ja ja…

Vervolg?

Dit krijg vast een vervolg in de Tweede Kamer. Daarnaast boekt ook Stichting Autobelangen goede resultaten. Staatssecretaris Frans Weekers besloot dat er geen gebruik gemaakt mocht worden van de wettelijke regeling ‘massaal bezwaar’ waardoor iedereen individueel bezwaar moest maken. Maar nu blijkt dit ook aan de kant van de Belastingdienst zoveel werk op te leveren dat er toch een vorm van ‘massaal beroep’ komt. Vrijstelling oldtimer schrijft op haar site:

Wat betekent dit nu voor u?
Eén ding is zeker: als u het niet eens bent met de nieuwe MRB regeling, dan moet u bezwaar maken hiertegen. Alleen dan kunt u later profiteren van een eventuele positieve uitspraak van onze processen. Dit geldt niet voor eigenaars van geschorste voertuigen, die hoeven (en kunnen) geen bezwaar maken, maar profiteren ook van een eventuele gunstige uitspraak.

Met andere woorden, als je je verlies al hebt genomen en je voorheen belastingvrije auto al hebt weggedaan kun je niet profiteren van een eventuele gunstige uitspraak.

Ik ben benieuwd hoe het verder gaat.

Plaats een reactie

OudeVolvo

OudeVolvo is een klassieke Volvo hobby blog van Lars Rengersen.

Ook elektrisch?

Wil je jouw auto (Volvo of een ander merk) ook ombouwen naar volledig elektrische aandrijving? Als spin-off van mijn eigen EV conversie project ben ik EVcreate begonnen voor 'Hulp bij ombouw naar elektrisch'

Zie www.evcreate.nl

EVcreate