Voorstel regeling oldtimers ligt er! Akkoord Weekers en alliantie

akkoord   bnrSnel naar:

 1. Nieuwe regeling
 2. Wat vind jij?
 3. Overgangsregeling
 4. Financiële implicaties overheid
 5. De brief van Weekers
 6. Reacties liefhebbers, alliantie en politiek
 7. Planning
 8. Weekers bij BNR
 9. Weekers bij TROSautoshow
 10. Debat 25 april
 11. Stemming nieuwe moties
 12. Mail van Bashir
 13. Politiek vervolg
 14. Conclusie

(of lees rustig naar beneden)

Nieuwe regeling

Zojuist meldt BNR dat staatssecretaris van Financien Weekers alsnog een akkoord heeft gesloten met de oldtimer alliantie. Dit voorstel luidt als volgt:

 • Diesel en LPG belastingvrij bij 40 jaar en ouder, anders de volle mep
 • Benzineauto’s op 1-1-2014 van 26 tot 40 jaar een kwarttarief als keuze met een maximum van 120 euro en mogen dan in december, januari en februari niet de weg op.

De tekst zoals hij te vinden is op de BNR site:

De leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto’s opgetrokken naar 40 jaar. Benzineauto’s ouder dan 26 jaar kunnen echter een kwarttarief (maximaal 120 euro) aanvragen, maar dan mogen ze tijdens de wintermaanden december, januari, februari niet rijden. De oude schorsingsregels blijven wel van kracht.

Ook de leeftijdsgrens van diesel- en LPG-auto’s gaat naar 40 jaar. Er komt hier geen overgangsregeling. Bedrijfsvoertuigen en motorfietsen komen ook in aanmerking voor het kwarttarief. Daarmee is de dagenkaart van de baan.

De brief van Weekers gaat vanavond naar de Kamer. Natuurlijk moet het voorstel nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden goedgekeurd, maar ik verwacht niet dat die het afkeuren omdat de oldtimer-alliantie ermee akkoord is gegaan.

Mijn idee naar aanleiding van debat
Het lijkt wel op mijn idee wat ik kreeg naar aanleiding van het debat financiën moties en toezeggingen oldtimers. Ik schreef toen:

Als “de branche” nu slim is, komen ze met het ultieme voorstel op een presenteerblaadje, doorgerekend en wel. Volgens mij zou dat iets kunnen zijn in de trend van:

 • Keuze 30-dagenkaart of kwarttarief voor auto’s van 30 tot 40 jaar
 • Volledige vrijstelling voor auto’s ouder dan 40 jaar

Benzineauto “overgangsregeling” 26 – 40 jaar = kwarttarief
Het is inderdaad een volledige vrijstelling voor auto’s ouder dan 40 jaar geworden. De “overgangsregeling” ziet er vergeleken daarmee voor benzineauto’s tot 40 jaar gunstiger uit omdat hij al geldt voor auto’s die op 1-1-2014 al 26 jaar zijn (dus datum eerste toelating voor 1-1-1987), maar voor auto’s op LPG en diesel een stuk minder gunstig. Dat de dagenkaart eruit is vind ik op zich positief, dat geeft veel administratie en noodzaak tot toezicht.

Maar dan in de wintermaanden niet rijden
De voorwaarde dat je in december, januari en februari niet mag rijden als je kwarttarief betaalt vind ik op zich slim gevonden om dagelijks/intensief gebruik tegen te gaan. Als in de wintermaanden niet rijden echter ook “niet op de weg staan” impliceert, dan is dat wel erg onhandig en ongunstig voor mensen die hun oldtimer op de openbare weg parkeren. Maar goed, ze moesten iets om intensief en dagelijks gebruik te ontmoedigen en dan is dit wel heel effectief. Dan zou je er voor die drie maanden nog weer een auto bij moeten nemen en die vergt ook weer verzekering, onderhoud en je moet hem kunnen parkeren. Wat mij betreft prima gevonden dus.

Financiële implicaties voor de overheid?

Van de 153 miljoen die Weekers binnen had willen halen loopt hij er nu sowieso 28 miljoen mis. In mijn beleving had hij die 153 miljoen sowieso niet gehaald. Deze regeling stelt de overige beoogde 121miljoen misschien iets zekerder, maar ook daarvan is het nog maar de vraag hoeveel hij daadwerkelijk gaat ophalen. Daar komt nog bij dat het onduidelijk is hoe hoog de onbedoelde kosten implicaties als gevolg van bijvoorbeeld minder accijns, onderhoud en misschien toch meer faillissementen in de oldtimerbranche zullen zijn.

documenten   en   publicaties   rijksoverheidDe brief van Weekers

Hij is er nu formeel! De brief van Weekers met daarin zijn ultieme voorstel en inderdaad met instemming van de branche:

pdf icon Kamerbrief alternatieven afschaffing vrijstelling MRB oldtimers

BNR  journalist Noud Broekhof was dus inderdaad goed geïnformeerd en had het bij het rechte eind.

In de brief staat wel een opmerkelijke typefout. Over de overgangsregeling staat “…. maar nog geen 40 jaar zijn (datum eerste toelating vanaf 1963 tot en met 1987).” en daar moet 1963 natuurlijk 1973 zijn.

Reacties liefhebbers

De reacties lopen erg uiteen als ik de reacties op het nieuwsbericht van BNR of de Facebook pagina van KNAC of de Facebook groep Oldtimerliefhebbers en diverse fora zo zie. Sommigen zijn tevreden anderen juist niet en de schuld wordt afwisselend bij Weekers en de alliantie (FEHAC, KNAC, FOCWA, ANWB, RAI en BOVAG) neergelegd. In z’n algemeenheid kun je denk ik wel stellen dat de hobby bezitters van youngtimers zwaar getroffen zijn.

Reacties alliantie

FEHAC
“FEHAC spreekt waardering uit voor Weekers en is tevreden dat alle klassiekers volledig laten betalen is afgewend, maar betreurt dat de grens voor volledige MRB-vrijstelling algemeen naar 40 jaar gaat en geven aan dat langer verzet tegen de plannen zou uiteindelijk tot een nog slechtere uitkomst hebben geleid.”

KNAC
“De KNAC betreurt het dat de MRB-vrijstelling voor zowel benzineauto’s als diesels naar 40 jaar gaat”, zo reageert KNAC-directeur Peter Staal. “Maar een beter resultaat bleek niet mogelijk en langer verzet tegen de plannen zou uiteindelijk tot een nog slechtere uitkomst hebben geleid.”

FOCWA
“Na een moeizaam proces is FOCWA tevreden met de uitkomst van het akkoord. “Het is op dit moment het maximaal haalbare”, aldus David de Glint, bestuurssecretaris van FOCWA Specialisten. Het onderhandelingsresultaat is niet alleen te danken aan de inzet van de oldtimeralliantie, maar ook aan de constructieve opstelling van staatssecretaris Weekers.”

ANWB
“De ANWB kan zich vinden in het voorstel van staatssecretaris Weekers (Financiën) om de oldtimerregeling per 2014 aan te passen. De ANWB beseft dat dit voorstel voor groepen voertuigbezitters financiële pijn oplevert, zeker voor eigenaren van auto’s op diesel en LPG. Maar gegeven de politieke realiteit acht zij dit voorstel het maximaal haalbare.

Rai vereniging
Cees Boutens (Manager Strategie & Public Affairs) schrijft op Twitter:
“Oldtimer akkoord: best haalbare deal op dit moment. Rijdend erfgoed wordt goeddeels ontzien. Oldtimercoalitie deed een puike job.”

BOVAG
Voor alle partijen is dit een acceptabele uitkomst. Weekers heeft toch zijn gewenste bezuinigingen, en de echte klassiekerliefhebber wordt ontzien, evenals ons cultureel erfgoed. Bovendien wordt het oneigenlijk gebruik van vervuilende youngtimers in het dagelijkse woon-werkverkeer ontmoedigd. 

Reacties politiek

Helma Nepperus (VVD) via Twitter: Goed oldtimer akkoord, waarbij echte oude hobbyauto wordt gespaard.

Roland van Vliet (PVV) via Twitter: Oldtimerakkoord betekent halve vernietiging van de branche. Ben zeer benieuwd of de achterban dit wel pruimt nu diesels en lpg gaan bloeden! PVV plan was veruit het beste: leeftijd op 30 jaar zoals in alle omringende landen. Dankzij Weekers morgen diesel kopen voor 3 cent? Sinds zogenaamd oldtimerakkoord: hoe kun je de waarde van een Mercedes Diesel vanaf 1974 verdubbelen? Antw: voltanken. Met dank aan Weekers

Farshad Bashir (SP) via debat: Kan zich niet vinden in het “akkoord” en pleit voor ook een overgangsregeling voor diesel en LPG

Ed Groot (PvdA) via debat: Is blij met de nieuwe regeling en vindt het jammer dat Bashir het nog niet genoeg vindt

Planning?

Donderdag 25 april vindt er overleg plaats met de Tweede Kamer en als het aan Weekers ligt wordt het dan meteen beklonken en kan het worden opgenomen in het Belastingplan 2014 en zal het ingaan per 1 januari 2014. Aangezien de branche heeft ingestemd lijkt die kans me groot.

Update Weekers bij BNR

BNR   nieuws   morgen   uitleg

Weekers   25   april   BNROp donderdagochtend was Weekers te gast bij BNR. De presentator Roelof Hemmen vraagt welke rol De Jager heeft gespeeld. Dhr. Weekers geeft daarop aan dat die de afgelopen dagen de nodige gesprekken met hem heeft gevoerd en samen met hem heeft gefilosofeerd over mogelijke oplossingen: Wat is politiek haalbaar, wat zorgt voor de goede doelstellingen en waar kunnen we uiteindelijk ook de organisaties me overtuigen.

De presentator vraagt of Weekers het idee heeft dat al die vieze oude stinkende diesels uit Duitsland van de weg gaan en die schitterende oude sportwagens toch gewoon in de zomer het Nederlandse straatbeeld kunnen versieren. Is dat gelukt? Weekers antwoordt hierop

 Dat is in elk geval wel de bedoeling. Ik denk dat met de vormgeving van dit akkoord het maximale wordt bereikt doordat we hebben gezegd dat auto’s van 40 jaar en ouder worden vrijgesteld. De auto’s die nu in de vrijstelling zitten en dus 26 jaar en ouder zijn daarvan zeggen we de veelrijders, dat zijn de diesels en de auto’s met een gastank die halen we van de weg, danwel die moeten het volle pond van de wegenbelasting betalen. Kijk als mensen het volle pond van de wegenbelasting betalen, dan maakt het ook niet uit dat ze elke dag op de weg blijven rijden.

Op zich een verwonderlijke uitspraak als je bedenkt dat de afschaffing van de vrijstelling uit milieuoogpunt is. Alsof het niet erg zou zijn als je vervuilend bent als je gewoon betaalt. De presentator merkt dan ook op dat het toch gewoon vieze oude auto’s blijven. Weekers reageert hierop door aan te geven dat mensen die toch vrij veel wegenbelasting voor een dergelijke auto moeten betalen waarschijnlijk eieren voor hun geld zullen kiezen en een schonere, nieuwere en meer milieuvriendelijke auto zullen gaan rijden.

Update Weekers bij TROS autoshow

Op zaterdag 27 april was Weekers te gast bij TROS Autoshow. Hij geeft aan dat het MRB dossier voor oldtimers een lastige klus was omdat hij enerzijds een financiële taakstelling had uit het regeerakkoord en tegelijkertijd het hobbymatig rijdend cultureel erfgoed moest en wilde ontzien. Hij licht toe dat er voor LPG geen overgangsregeling is omdat dit enerzijds te duur is en anderzijds dat dit auto’s zijn die zich toch goed lenen voor veel kilometers. Ook geeft hij aan dat de LPG installaties bovendien uitgebouwd kunnen worden om alsnog als benzine auto van het kwarttarief gebruik te maken. Op de reactie dat dit toch juist slecht voor het milieu is zegt hij:

De oude LPG installaties zijn eigenlijk helemaal niet zo schoon. Bovendien wordt het rijden dan wel ontmoedigd omdat benzine een stuk duurder is.

Hoe vervelend ook, denk ik wel dat hij een goed punt heeft. Er zijn veel mensen die roepen dat ze op LPG rijden vanwege het milieu. Als ze dit vervolgens met een ongeregelde conventionele G1 installatie doen, is dat wat mij betreft onzin. Neem dan een geregelde (dampgas) installatie zoals die in modernere auto’s als G3 gezien zou worden. Ook stoot LPG en zeker de oude installatie meer NOx uit dan benzine.

Interessant aspect wat Weekers nog noemt is dat er een evenementen regeling is waarbij je bij de Belastingdienst ontheffing kunt aanvragen. Zelfs geschorste auto’s mogen hiervan gebruik maken. Dit kan ook nog gebruikt worden om te zorgen dat auto’s die vanwege het kwarttarief in de winter niet mogen rijden via deze regeling alsnog deel te nemen aan winter trials en ritten.

In het interview geeft Weekers tevens aan dat hij werkt aan een pakket van maatregelen om auto’s met buitenlandse (veelal Oost-Europese) kentekens die veelvuldig van de Nederlandse weg gebruik maken mee te laten betalen. Hij komt in mei of juni met een brief aan de kamer en dit komt in het Belastingplan 2014. Hij geeft aan dat het lastig is om een goed te handhaven regeling te ontwerpen. Dit is ook gebleken met het creëren van de regeling voor oldtimers.

Een goede zaak natuurlijk, maar wel een gemiste kans voor de oldtimer alliantie, SP en PVV. Nu kunnen zij dit niet meer als dekking voor een soepelere regel voor de oldtimers in Nederland aandragen.

Update debat Tweede Kamer 25 april

bashir   in   actie   debat

In het kort: Nepperus (VVD) en Groot (PvdA) zijn blij met het voorstel van Weekers en vinden dat tegemoet gekomen wordt aan het ontzien van de hobby oldtimer en behouden van het culturele erfgoed. Daarmee is er volgens mij een meerderheid in de Tweede Kamer.

SP concludeert dat het voorstel voor een groot deel recht doet aan de ingediende moties, maar is niet tevreden over de overgangsregeling. SP vindt dat de overgangsregeling er ook moet komen voor LPG en diesel en dient hierover twee moties in. Wat mij betreft is de kern van de motie dat hij wil dat huidige eigenaren niet opeens geconfronteerd worden met een zo radicale verandering. Beide moties worden in voldoende mate ondersteund. Bashir krijgt de pushback van de PvdA doordat Groot aangeeft dat de SP al akkoord neigde te gaan met de oude optie 4 (alle auto’s ouder dan 40 belastingvrij) en op z’n minst met een dekking moet komen. Tot slot geeft hij aan dat Weekers geen rekening houdt met gedragseffecten en dat mensen een auto gaan schorsen of verkopen. Hier komt Weekers later op terug door aan te geven dat hier wel degelijk rekening mee gehouden is en het voor een deel ook voor vervanging door nieuwe (en dus schonere / zuinigere / qua MRB minder dure) auto’s zal leiden.

PVV vindt dat de grens van 30 jaar gehandhaafd moet blijven en dient daardoor een motie in en verwijst daarbij ook naar Europese definities. Van Vliet stipt verder aan dat er weliswaar gesproken wordt over een akkoord maar benadrukt dat de oldtimer alliantie wellicht geen goede vertegenwoordiging is geweest in het bijzonder van de LPG en diesel rijders.

Reactie Weekers
Hij benadrukt nogmaals dat de opdracht in het regeerakkoord is om de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting af te schaffen en dat er moties en toezeggingen zijn geweest om ervoor te zorgen dat het rijdend cultureel erfgoed wordt ontzien.

Verder geeft hij aan blij te zijn met het kader wat de kamer hem in het vorige debat heeft meegegeven aan de hand van de zes opties die hij had geschetst en tevens een budgetaire bandbreedte heeft aangegeven. Verder is hij erg verheugd dat hij overeenstemming heeft weten te bereiken met de alliantie die op hun beurt niet allemaal hun achterban tevreden kunnen stellen. Wel geeft hij aan dat in zijn ogen het rijden van oude auto’s die in bijvoorbeeld Duitsland niet meer zijn toegestaan niet wordt aangemoedigd, maar juist ontmoedigd.

In concrete reactie op de moties schetst Weekers samengevat het volgende:

 1. Motie Bashir: Ook overgangsregeling voor LPG (lees volledige motie) > Kost 16 miljoen extra in 2014 aflopend naar 0 in 2028. In overleg met de branche is besloten om deze optie eruit te laten omdat dit in zijn ogen buiten het financiële kader valt. Verder merkt hij op dat als er een LPG installatie in een auto zit dat deze naar verwachting veelvuldig gebruikt wordt. Tevens geeft hij aan dat als het geen originele LPG installatie is dat deze dan doorgaans relatief eenvoudig verwijderd kan worden waardoor het weer een benzine auto wordt. Zelfs het milieuargument countert hij door aan te geven dat LPG installaties en met name de oudere niet noodzakelijkerwijs schoner zijn dan benzine. Hij ontraadt deze motie dus.
 2. Motie Bashir: Ook overgangsregeling voor diesel (lees volledige motie)> Kost 24 miljoen extra in 2014 aflopend naar 0 in 2028. Dit valt buiten de afspraken die zijn gemaakt en buiten de financiële kaders die de kamer vorige week heeft meegegeven en daarom ontraadt hij deze motie dan ook. Tevens geeft hij aan dat heropening van het overleg met de branche om dit binnen het dossier te dekken leidt volgens Weekers niet tot succes omdat ze alle mogelijke varianten de revue hebben laten passeren. Verder merkt hij op dat als het een dieselauto is die een eigenaar echt als cultureel historisch erfgoed wil behouden dat het diegene dan vrij staat om te schorsen en bijvoorbeeld gedurende de zomermaanden te ontschorsen en gedurende die maanden motorrijtuigenbelasting te betalen.
 3. Motie Van Vliet: Vrijstelling voor 30 jaar en ouder (lees volledige motie)> Eigenlijk zegt Van Vliet volgens Weekers “schrap de regel uit het regeerakkoord over afschaffing van vrijstelling voor oldtimers maar”. Hij snap dat Van Vliet dat vanuit zijn positie zal zeggen, maar geeft aan dat je dan niet een gat slaat van enkele tientalle miljoenen in de vorm van de ruimte die de kamer vorige week heeft geboden, maar van structureel uiteindelijk 153 miljoen plus het feit dat je de vervuilende diesels niet van de straat haalt. Dus deze motie ontraadt Weekers ook.

Tegen het einde van het debat zegt Weekers letterlijk:

Ik denk dat binnen de kaders die het regeerakkoord heeft aangegeven, de ruimte die de kamer mij vorige week heeft geboden, dat ik tot maximaal resultaat ben gekomen voor de bezitters van oldtimers die de oldtimer ook hobbymatig gebruiken. Het staat de heer Bashir natuurlijk vrij om tijdens de behandeling van het belastingplan 2014 allerlei verruimingen op de overgangsregeling voor te stellen aan de kamer en ik ga er dan ook vanuit dat hij het dan ook voorziet van passende dekking.

Dat biedt nog wel een hele kleine opening voor bezitters van Youngtimers, maar het zal een lastige opgave worden. Als die dekking vindbaar was geweest, was hij nu al wel op tafel geweest. Al begrijp ik nog steeds niet waarom ze dat niet zoeken of gezocht hebben in de richting van het belasten van toch niet zo schone hybrides of auto’s met buitenlandse kentekens die van de Nederlandse weg gebruik maken.

stemmen   tweedekamerStemming nieuwe moties en voorstel

1. Bashir (SP): Ook overgangsregeling voor LPG = aangehouden > 14 mei verworpen (alleen steun van PVV, SGP, CDA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en SP)

2. Bashir (SP): Ook overgangsregeling voor diesel = aangehouden> 14 mei verworpen (alleen steun van PVV, SGP, CDA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en SP)

3. Van Vliet (PVV): Vrijstelling voor 30 jaar en ouder = verworpen (alleen SGP, PVV en 50plus voor)

Zie ook stemmingsuitslagen 25 april nummer 16. Daarmee is de kans dat het voorstel van Weekers nog radicaal verandert en alles bij het oude blijft nihil geworden. Verrassend vond ik wel de steun van het CDA voor de twee moties van Bashir omdat die al een lastenverzwaring van 0,1 miljard voor oldtimerbezitters van auto’s jonger da 1960 in hun verkiezingsprogramma hadden zitten.

Mail van Bashir (SP)

Update 27 april: Iedereen die hem gemaild heeft, heeft een algemene mail ontvangen van Bashir waarin hij ondermeer schrijft:

Het kabinet wil de overgangsregeling (een kwarttarief in de MRB met een maximum van €120) helaas alleen maar voor benzine-oldtimers. Hobbyisten met diesels of een ingebouwde LPG-installatie worden hierdoor hard getroffen. Ik vind dat ook voor deze hobbyisten een goede overgangsregeling moet komen! Ik heb dan ook twee Kamermoties ingediend om ook hobbyisten met diesels of een ingebouwde LPG-installatie onder de overgangsregeling te laten vallen.

Hij geeft aan dat er op 14 mei over deze moties gestemd zal worden en roept op om per e-mail in eigen woorden aan de kamerleden te vertellen waarom de overgangsregeling (keuze voor kwarttarief maar ’s winters niet rijden) ook voor diesels en LPG moet gelden en verschaft alle relevante mailadressen. Tot slot roept hij op om ook aan de media te denken om de druk op te voeren en de mail door te sturen aan andere oldtimer bezitters.

Ik ben benieuwd of hij zijn moties ook zal voorzien van financiële dekking omdat ze anders samen 40 miljoen extra kosten. Hoewel het heel eerlijk zou zijn om ook de hobby bezitters van diesel en LPG auto’s van 27 tot 40 jaar tegemoet te komen verwacht ik niet dat de Tweede Kamer in zal stemmen met de moties als er geen dekking is. Daar komt bij dat deze groep auto’s zich ook goed leent voor dagelijks gebruik waardoor het onderscheid met hobby en dus weinig kilometers lastig tot niet te maken is. Komt bij dat ik de argumenten van Weekers wel deel dat je LPG in veel gevallen uit kunt bouwen om alsnog van de overgangsregeling gebruik te maken en dat je een diesel ook 9 maanden kunt schorsen en 3 maanden rijden om zo je eigen kwarttarief te creëren.

We zullen zien, 14 mei wordt er dus gestemd over de moties van Bashir voor ook een overgangsregeling voor diesel en LPG.

Update 14 mei
De beide moties van Bashir zijn door de kamer verworpen. Er komt dus geen overgangsregeling voor auto’s op LPG en diesel die op 1 januari 2014 27 jaar maar nog geen 40 jaar zijn.

Politiek vervolg

Doordat zowel VVD als PvdA zich nu in het voorstel van Weekers kunnen vinden, is er met 79 zetels een meerderheid in de Tweede Kamer. Ik verwacht dus dat het wetsvoorstel die nodig is om de wet te wijzigingen hier zal worden goedgekeurd. In de Eerste Kamer heeft het kabinet van VVD en PvdA daarentegen een minderheid met 30 van de 75 zetels, waardoor het kabinet afhankelijk is van steun van oppositiepartijen zoals CDA (11 zetels), D66+CU+SGP (samen 8 zetels), D66 én GroenLinks (samen 10 zetels), PVV (10 zetels) of SP (8 zetels). (bron)

Een meerderheid in de eerste kamer is echter ook wel te verwachten. Het CDA, D66, GroenLinks en ChristenUni hadden in hun verziezingsprogramma ook al lastenverzwaringen als gevolg van afschaffing van de mrb voor oldtimers staan. Daar komt bij dat CDA-er De Jager geholpen heeft met de totstandkoming van het voorstel waarvoor een instemmende stem van het CDA te verwachten is.

Update n.a.v. stemming 14 mei. Het CDA heeft voor de moties van Bashir gestemd tegen mijn verwachting in. Ze hadden immers in het verkiezingsprogramma het opheffen van de vrijstelling voor auto’s van na 1960 staan. Het zal wel te maken hebben dat ze tegen de huidige coalitie zijn of dat dit politiek handiger oogt.

Hoe dan ook gezien het feit dat D66 en Groen Links de moties van Bashir niet steunden lijkt er alsnog een meerderheid voor het huidige voorstel ook in de eerste kamer.

Conclusie regeling oldtimers vanaf 2014

Al met al denk ik dat gesteld kan worden dat de regeling voor vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers er inderdaad als volgt uit gaat zien per 1 januari 2014:

 • Diesel en LPG belastingvrij bij 40 jaar en ouder, anders de volle mep
 • Benzineauto’s die op 1 januari 2014 tussen 26 en 40 jaar zijn krijgen een kwarttarief als keuze met een maximum van 120 euro en mogen dan in december, januari en februari niet de weg op of betalen de volle mep. De overgangsregeling is er daarmee voor een vaste groep auto’s met een datum eerste toelating tussen 1973 en 1987 en schuift niet mee.Wil je in de wintermaanden wel rijden, dan betaal je het hele jaar de volle mep.

Zo, nu weer eens klussen aan mijn auto’s en sleutelupdates op mijn blog. Nog vragen? Neem contact op per e-mail. Benieuwd wat ik verder doe? Kijk op www.larsrengersen.nl

Groeten Lars

20 gedachten over “Voorstel regeling oldtimers ligt er! Akkoord Weekers en alliantie”

 1. Interessante vraag die gesteld werd via de mail:

  Hoe doen ze het dan met de APK van auto’s die in die 3 maanden niet op de weg mogen komen?

  Daarvan vrees ik dat ze die verantwoordelijkheid bij de autobezitter neerleggen. Dat je moet zorgen dat je buiten die perdiode naar de APK moet en gaat of dat je hem ook nog eens schorst net als nu (puur om van APK en verzekeringsplicht af te zijn, je krijgt geen geld terug). Dan buiten die periode ontschorsen en naar de APK. Dan ligt de termijn vanaf dan buiten de winterperiode.

  Beantwoorden
 2. Wat ik me verder zelf nog afvraag is hoe ze om zullen gaan met wisselingen in de tenaamstelling.
  Zouden ze het gat nog dichten dat je een benzine auto waarvoor je kwarttarief kiest eind november tijdelijk overschrijft op de naam van iemand anders en dan voltarief kiest om vervolgens in maart de auto weer over te schrijven en weer voor kwarttarief te kiezen.
  Lijkt me een lastige om administratief dicht te timmeren omdat het onredelijk zou zijn als de koper verplicht wordt om de keuze van de verkoper voort te zetten. En hoe maken ze dan het onderscheid tussen mensen die deze maas bewust gebruiken en handel transacties die er op lijken.

  Beantwoorden
 3. Beste Lars
  Dank voor je duidelijke kijk op de zaken van de afgelopen tijd. Ik heb het met plezier gelezen (en soms met angst en beven) en het doet me deugd dat er nog mensen zijn die goed lezen en luisteren en daar een goede samenvatting van kunnen maken. Complimenten.
  Ik was het ook volledig met je eens toe je zei dat we eieren voor ons geld moesten kiezen aangezien we er wel eens slechter konden uitkomen als we halsstarrig aan het eerste alliantie voorstel bleven vasthouden.
  Ik realiseer me wel dat ik makkelijk praten heb aangezien ik geen diesels heb en mijn jongste oldtimer uit 75 komt.

  Beantwoorden
 4. Ook bij deze regeling is het de vraag of het “eerlijk” gevonden wordt door alle eigenaren. De waarde van veel auto’s is zomaar gedaald of gestegen….. Ik heb verder sterk de indruk dat het plan nog vol gaten zit, die weer adhoc gedicht gaan worden als er iemand in Den Haag wakker wordt.

  Maar dank aan jou, Lars, het was en is een genot om je verslagen (en analyses-) te lezen en ik heb er dan ook al twee keer uit geput voor de homepage van de VKV site…

  Beantwoorden
 5. Lars,

  Hartelijk bedankt voor je gehele verhaal over de wijzigingen rond de MRB, zeer duidelijk en perfect opgeschreven.
  Ben alleen zelf de pineut met 1 auto: Mercedes-Benz 300 D (W123) van jawel 1976, gekocht in Zuid Frankrijk van de eerste eigenaar, volledig roestvrij, prachtige auto, waarom deze auto? Heb zelf 10 jaar bij MB gewerkt en heb altijd een 200 D gereden in de tijd van 1977 tot / met 1986, maar een 300 D is een hele andere karakteristieke auto v.w.b. die mooie 5 cylinder met 80 PK, zo leuk om af en toe een ritje mee te doen, dus ga eind van het jaar schorsen, auto in bezit sinds 2011 en in totaal 5000 Km. gereden en zet hem stil tot deze 300 D belasting vrij is. Staat lekker warm en droog binnen.

  Groet, Willem

  Beantwoorden
 6. Lars, mijn complimenten voor je feitenrelaas! Ik blijf dit verhaal volgen.
  Gr. Cor.PS de ama cabrio weer van stal en rijdt perfect!

  Beantwoorden
 7. Dag Lars,

  Er is nog een beetje hoop wat betreft het CDA. Hebben net deze brief ontvangen waarin ze aangeven de moties van Bashir te steunen.
  tomsclassics.nl/index.php/MRB-laatste-stand-van-zaken/Reacties-politieke-partijen-op-email
  Groet, Monique

  Beantwoorden
  • Dank voor het delen. Ik had de reactie van het CDA inmiddels ook op het volvolvo.nl forum gelezen. Het CDA schrijft:

   Hartelijk dank voor uw mail over de belasting op oldtimers. Wij waarderen het wanneer mensen als hobby zuinig zijn op mobiel erfgoed, het onderhouden, er zelf van genieten en anderen laten meegenieten.
   De regering heeft wel een overgangsregeling voor oldtimers op benzine, namelijk een kwarttarief (met een maximum van €120 per jaar), zolang je de auto in drie wintermaanden niet gebruikt.
   Wij vinden het jammer dat de regering er niet voor gekozen heeft om ten minste een vergelijkbare regeling te treffen voor diesel-en LPG-auto’s. De doelstelling van de regeling is het opheffen van de belastingvrijestelling van auto’s die als oldtimers kwalificeren voor dagelijks en zeer intensief gebruik. Dat is volgens ons ook met diesel en LPG auto’s zeer goed mogelijk bij gebruik van een gelijksoortige overgangsregeling.
   Voor de LPG- auto’s geldt ook nog dat wij de suggestie om de installatie dan maar te verwijderen, echt verwerpelijk vinden vanuit milieutechnisch en duurzaamheidsoogpunt. Velen hebben hem juist ingebouwd om het milieu en de portemonnee te sparen.
   We zullen daarom ook beide moties van collega Bashir (SP) steunen, wanneer deze op 14 mei of later in stemming komen en hopen dat de staatssecretaris erin zal slagen een passende overgangsregeling te vinden voor echte oldtimers.
   Een vriendelijke groet,
   Pieter Omtzigt (woordvoerder belastingen)
   Sander de Rouwe (woordvoerder mobiliteit)
   Leden van de Tweede Kamer voor het CDA

   Hoewel dit natuurlijk positief oogt is hier volgens mij sprake van politiek strategisch gedrag. Immers het CDA had het volgende in haar verkiezingsprogramma staan:

   CDA: Oldtimers met een bouwjaar vanaf 1960 gaan ook motorrijtuigenbelasting betalen, wat een lastenverzwaring van 0,1 mld euro betekent.

   Zie ook mijn post Politiek en oldtimers, betrouwbare overheid?
   Zijn ze opeens van gedachten veranderd? Of zijn ze gewoon tegen alles van het huidige kabinet waar ze tegen kunnen zijn? De moties redden het immers toch niet zonder de steun van de VVD en PvdA.

   Beantwoorden
 8. Hallo Lars, komen er vandaag ook nog updates over het debat? Dan hoe ik niet heel internet in de gaten te houden, maar hoef ik alleen maar hier te kijken 😉
  gr Mark

  Beantwoorden
 9. Blijkbaar teveel geïnteresseerden in de stemmingen van de moties van Bashir. Of natuurlijk het debat over de toeslagenfraude. De site van de Tweede Kamer ligt in elk geval plat.

  Beantwoorden
  • De strekking:

   De overgangsregeling is er daarmee voor een vaste groep auto’s met een datum eerste toelating tussen 1973 en 1987 en schuift niet mee.

   gaat over de overgangsregeling. Alle auto’s ouder dan 40 jaar zijn belastingvrij. Voor een auto uit 1975 is dat dus in 2015 en kan tot die tijd mits op benzine gebruik maken van de overgangsregeling.
   Een auto uit 1988 komt dus niet in aanmerking voor die overgangsregeling en wordt in 2028 belastingvrij.

   Beantwoorden

Plaats een reactie

OudeVolvo

OudeVolvo is een klassieke Volvo hobby blog van Lars Rengersen.

Ook elektrisch?

Wil je jouw auto (Volvo of een ander merk) ook ombouwen naar volledig elektrische aandrijving? Als spin-off van mijn eigen EV conversie project ben ik EVcreate begonnen voor 'Hulp bij ombouw naar elektrisch'

Zie www.evcreate.nl

EVcreate