Ja, de oldtimer regeling gaat door (bekijk details)

Allereerst, wat wordt verstaan onder “de oldtimer regeling”? In het regeerakkoord stond

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieu- overwegingen afgeschaft.

gaat-oldtimer-regeling-doorGelukkig werden er al snel toezeggingen gedaan en moties ingediend en aangenomen. Daarna was het een hele tijd lang speculeren, en afwachten totdat er in april een regeling op tafel lag die voortkwam uit overleg van Staatssecretaris Weekers en de Alliantie (FEHAC, KNAC, FOCWA, ANWB, RAI en BOVAG). Die luidde:

 • Auto’s van 40 jaar en ouder belastingvrij ongeacht brandstof
 • Voor auto’s op benzine die op 1-1-2014 van 26 tot 40 jaar zijn een kwarttarief als keuze met een maximum van 120 euro per jaar en mogen dan in december, januari en februari niet de weg op.

We zijn inmiddels een half jaar verder en voor veel mensen ligt de vraag nog steeds open:

Gaat de oldtimer regeling door? Ja of Nee?

Waarom niet zou je zeggen? Er is een akkoord, de Tweede Kamer is het ermee eens en moties voor ruimere regelingen zijn afgewezen en de overheid heeft alles in de startblokken staan om de nieuwe regeling in te voeren.

Toch nog niet definitief? Vrijstellingoldtimer.nl heeft uitgerekend dat er in elk geval geen noodzaak is wat milieu betreft en dat het Amendement Van Vliet (vrijstelling schuift naar 30 jaar) de import en het aantal oldtimers afdoende heeft doen verminderen en dat Weekers de kamer hier onjuist over informeerde. Dit leidde tot nieuwe kamervragen. Ook blijft vrijstelling oldtimer (Wouter van Embden) een actieve lobby voeren om de kamer (zowel Tweede als Eerste) op andere gedachten te brengen en alles bij het oude te houden.

Tegelijkertijd zou het ook nog slechter uit kunnen pakken omdat de Raad van State kritisch was over met name de overgangsregeling.

Op dit moment wordt het Belastingplan 2014 besproken in de Tweede Kamer. Weekers heeft aangegeven open te staan voor andere voorstellen (amendementen) mits voorzien van dekking. In de nieuwsbrief van Vrijstelling Oldtimer is echter te lezen:

wij hebben in de Tweede Kamer nog geen Kamerlid gevonden die bereid is om een reparatie-amendement (wetswijzigingsvoorstel) in te dienen

Toch gaan hun inspanningen onverminderd voort en hopen we er het beste van.

Debat in de Tweede Kamer

Vanavond was de behandeling van het Belastingplan 2014 in de Tweede Kamer. Ook de oldtimers kwamen meerdere malen aan bod. Ik zal hier later een meer uitgebreid verslag over uitwerken. Zowel Omtzigt (CDA) als Klein (50 plus) hebben bijvoorbeeld om uitstel van de invoering gevraagd. Van Vliet (PVV) diende een motie in om de hele regeling niet in te voeren, maar voorziet die niet van dekking.

Morgen gaat het debat verder met ondermeer de reactie van Weekers en als het goed is stemmingen over de moties. Wouter van Embden schrijft op Facebook:

Wat er vanavond gebeurd is, is wat mij het absoluut maximaal haalbare. Terugdraaien is op dit moment geen enkele partij voor. Uitstel kan leiden tot afstel en lijkt brede steun in tweede en eerste kamer. Ik zal onze strategie later en uitgebreider toelichten, maar ik ben zeer tevreden, dit overstijgt mijn verwachtingen die ik had voor het debat.

Update reactie Weekers (woensdag 13 november)

Op de vele vragen die gesteld zijn in het debat gisteravond ging Weekers vandaag in. In het bijzonder interessant om te kijken hoe hij reageerde op het voorstel om de invoering van de Oldtimer regeling een jaar uit te stellen.

reactie-weekers-debat-belastingplan2014

Weekers blijft (zoals verwacht) volhouden en bij zijn standpunt. Ondanks dat Pieter Omtzigt (CDA) kritische vragen stelt over gedragseffecten. Weekers blijft hameren op wat verruimen van de regeling ‘kost’ en sluit zijn ogen voor de gedragseffecten zoals het verkopen of hele jaar schorsen van de oldtimers door liefhebbers. Wel geeft hij aan nog iets te willen doen in de evenementen regeling indien nodig. Deze voorziet nu in de mogelijkheid om met een geschorst voertuig naar een evenement te gaan voor circa 5x per jaar. Hij komt ook terug op de vraag van Dhr. Klein over het dossier van Stichting Autobelangen en geeft aan dat die alle standaard rapportages tegenspreken en verwijst naar de nieuwste cijfers van TNO die volgens Weekers aantonen dat invoering van de regeling een goede zaak is.

Ook voelt Weekers niets voor uitstel en geeft daarbij aan dat dit 123 miljoen kost. Op de opmerking van Omtzigt dat de RDW niet klaar zou zijn voor invoering reageert Weekers door te zeggen dat hij de RDW niet nodig heeft en dat de Belastingdienst over handhaving gaat. De RDW was nodig geweest voor de invoering van de dagenkaart optie, maar daardoor had de RDW op dergelijke korte termijn (april – dec 2013) geen mogelijkheid.

Helaas had Bashir (SP) geen gelegenheid meer om Weekers vragen te stellen

Dekking

In mijn ogen valt of staat het nog steeds met dekking. Dit kan of zijn een ruimere regeling met een opbrengst die ergens anders gehaald wordt, of een solide berekening dat de huidige maatregel zijn opbrengsten niet zal halen. Die van Vrijstelling Oldtimer wijst Weekers van de hand. Dit kan ik op zich wel begrijpen omdat deze op sommige punten wat te “gunstig” is als argument voor het niet invoeren van de maatregel. Zo zal iemand die een oldtimer nu als dagelijkse auto heeft en deze verkoopt in veel gevallen een andere auto in de plaats kopen waarvoor ook/wel MRB betaald moet worden.

Maar ja, hoe kom je aan objectieve en eerlijke doorrekeningen die Weekers zal accepteren als hij ze niet door zijn ministerie wil laten maken en verwijst naar “de toekomst zal het leren”.

Kans dat het in de Tweede Kamer nog anders wordt is denk ik minimaal.

Stemming Tweede Kamer 19 november

Op dinsdag 19 november stemde de Tweede kamer over de meest recent ingediende moties en amendementen met de volgende uitslag per motie/amendement:

 • VERWORPEN Amendement van het lid Bashir (33.752 nr 24) over dat oldtimers, die onder de overgangsregeling vallen ook in de maanden december, januari en februari op de weg geparkeerd mogen staan.
 • VERWORPEN Amendement van het lid Klein (33.752 nr 49) waarmee invoering van het voorziene alternatief voor de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt uitgesteld tot 1 januari 2015
 • VERWORPEN Motie van het lid Van Vliet (33.752 nr 28) over de regeling voor oldtimers
 • VERWORPEN Motie van het lid Omtzigt (33.752 nr 54) over een overgangsregeling voor oldtimers die op diesel of lpg rijden
 • VERWORPEN Motie van het lid Bashir (33.752 nr 47) over een overgangsregeling voor oldtimers die op lpg of diesel rijden

stemmen-moties-tweedekamer-19-november

De paragraaf “Overige fiscale maatregelen 2014” is unaniem aangenomen. In week 49 (ergens van 2-6 december) stemt de Tweede Kamer over het Belastingplan 2014 als geheel. Edit: het kon wel eens zijn dat die nog te plannen vergadering dezelfde was al vandaag en dat het Belastingplan 2014 dus nu al naar de Eerste Kamer.

Update 3 december: aankondigingsbrieven Belastingdienst verstuurd

Vandaag blijken de eerste brieven voor de aankondiging van de wijziging op de deurmat te zijn beland van diverse oldtimer bezitters. De strekking:

Betreft: Wijziging vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer van de Staten Generaal wijzigt per 1 januari 2014 de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers. De vrijstelling geldt vanaf dat moment alleen nog voor motorrijtuigen die veertig jaar geleden of eerder voor het eerst in gebruik zijn genomen (datum eerste toelating 1974 of eerder)

Wat betekent dit voor u?
U bent eigenaar/houder van het motorrijtuig met kenteken XX-XX-XX. Dit motorrijtuig is later dan de hiervoor genoemde datum voor het eerst in gebruik genomen. Vanaf 1 januari 2014 is er voor dit motorrijtuig dus weer motorrijtuigenbelasting verschuldigd.

Met ingang van het eerste tijdvak vanaf 1 januari 2014 ontvangt u weer een rekening voor de motorrijtuigenbelasting.

Op belastingdienst.nl/mrb kunt u zien wat de wijzigingen voor u inhouden

Nu komt het dus wel erg dichtbij. Het lijkt erop dat deze brief gestuurd is naar iedereen met diesel of LPG op kenteken.

Aankondiging_wijziging_wegenbelasting_oldtimers_Belastingdienst

Het team van vrijstellingoldtimer.nl onder aanvoering van Wouter van Embden is nog steeds volop bezig met een lobby met in mijn ogen een goede open brief die naar alle leden van de Eerste Kamer is gestuurd.

update-Wouter-van-Embden-Eerste-Kamer

Mijn inziens is het nog steeds erg spannend of en hoeveel dit uit gaat halen omdat de Eerste Kamer over het Belastingplan als geheel stemt. Daar waar het Wouter en Hans in het verleden gelukt is om een maatregel die door zowel de Tweede als de Eerste Kamer al was aangenomen ligt het nu een stuk complexer in mijn beleving.

Zelf ken ik de vorige casus met betrekking tot het belasten van auto’s ouder dan 15 jaar op cataloguswaarde ipv dagwaarde niet in detail, maar volgens mij zijn ze behoorlijk verschillend.

 • Toen: maatregel op zich,
 • Nu: onderdeel belastingplan
 • Toen: Minister Cramer die naar aanleiding van de berekeningen van Wouter direct op zijn eigen verhaal terugkwam en met Wouter mee ging
 • Nu: Weekers houdt voet bij stuk
 • Toen: een groep werd onredelijk geraakt
 • Nu: Er wordt een groep terecht belast (de dagelijkse/intensieve rijdend) en daardoor wordt een andere groep onredelijk geraakt


NB. Mijn dagelijkse auto is een Volvo 940 uit 1996 met een lage dagwaarde en hoge cataloguswaarde, dus ik ben Wouter daarvoor zeer erkentelijk. Of het spelletje nog een keer opgaat vraag ik me dus sterk af.

Update 8 december

Zojuist ontving ik (zoals waarschijnlijk velen) weer een  nieuwsbrief van vrijstelling oldtimer. Hierin staat:

Afgelopen week hebben wij verschillende contacten gehad met politici. In onze inmiddels meer dan een jaar durende actie, hebben wij nog geen politicus gesproken die het oneens was met ons! Heel fijn natuurlijk, maar tot op heden resulteert dat niet in het gewenste effect: het terugdraaien van de onrechtmatige maatregel om vele tienduizenden oldtimerbezitters te belasten met (buitensporige) belastingen en betuttelende winterregelingen.

Dat was ten tijde van onze Youngtimer actie in 2009 wel anders! Toen was rond deze tijd al een reparatie amendement aangenomen met steun van de gehele Tweede Kamer.
Nu lijkt door het ‘herfstakkoord’, waarbij de regeringspartijen zich niet alleen versterkt hebben door 3 partijen maar ook een meerderheid in de Eerste Kamer hebben gevormd, het net zich rond de oldtimers te sluiten. Er lijkt een ‘cordon sanitaire’ rond de oldtimers te liggen.

Dit is exact in lijn met mijn verwachtingen. Bij het sluiten van het akkoord over het belastingplan begin oktober is zowel een meerderheid in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer zeker gesteld. Hiermee werd het begrotingsplan 2014 één aaneengesloten geheel en verloor de Eerste Kamer in mijn ogen een deel van haar onafhankelijkheid. Wouter van Embden heeft het in de nieuwsbrief over een ‘cordon sanitaire’  (een techniek waarbij men een ongewenste of gevaarlijke situatie probeert te isoleren door er een beschermende kring rond te leggen). Dat gaat mij wat te ver. Ik denk niet dat het expliciet te doen is om het tegenwerken van een ruimere oldtimer regeling, maar dat het voor het kabinet van cruciaal belang is dat het Belastingplan 2014 als één geheel ongeschonden door de Eerste Kamer komt. Daarbij werkt het in het nadeel van onderdelen uit het plan dat er alleen over het plan als geheel gestemd wordt, maar dat geldt dus voor alle onderdelen, niet alleen de oldtimers.

Het laatste woord aan de Eerste Kamer

Nadat een door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel bij de Eerste Kamer is ingekomen, wordt de behandeling ervan eerst schriftelijk voorbereid door een Kamercommissie. Het voorbereidend onderzoek bestaat in hoofdzaak uit de uitwisseling van stukken. De leden van de Eerste Kamer geven namens hun fractie schriftelijk commentaar op het voorstel en stellen vragen. De regering reageert daar in een nota of memorie van antwoord op. Indien de commissie meent dat de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende is voorbereid, kan een debat plaatsvinden (bron). Als je kijkt naar de behandeling van het Belastingplan in de Eerste Kamer van vorig jaar, kunnen er ook bij de eerste kamer eerst moties ingediend worden en wordt daarna over het nieuwe geheel gestemd. Het proces aldaar: 3 december voorbereidend onderzoek met vervolgens uiterlijk 6 december ontvangst memorie van antwoord op 10 december het inbreng verslag en op 13 december de ontvangst nota n.a.v. het verslag. Op maandag 16 december (en evt dinsdag 17 november) is de plenaire behandeling en het debat en stemt de Eerste Kamer over het Belastingplan 2014 als geheel.

Update 12 december
Inmiddels is het verslag van de Eerste Kamer als onderdeel van het dossier Belastingplan 2014 Eerste Kamer openbaar gemaakt. In dit document stelt de vaste commissie van financiën vragen aan de Tweede Kamer als laatste voorbereiding van de plenaire behandeling. Hierin komen ook de oldtimers weer aan bod en hierover staat er in dit verslag:

2. Oldtimers en motorrijtuigenbelasting

Graag vernemen de leden van de fractie van de PvdA een reactie van de regering op het voorstel om de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers met een jaar uit te stellen, om beter onderzoek te kunnen doen naar de haalbaarheid van de maatregel met het oog op de door de regering gestelde milieu- en financiële doelstellingen en de inkomstenderving te dekken door de oldtimermaatregel ‘Van Vliet’, welke in ging op 01-01-2012 en waarvan de overgangsregeling af zou lopen op 01-01-2021, versneld in te voeren en wel direct per 01-01-2014. Dit zou er concreet op neerkomen dat per 01-01-2014 de grens voor vrijstelling van de MRB naar 30 jaar zou gaan (in plaats van 40 jaar zoals nu in het Belastingplan 2014 is voorzien). Ten opzichte van de maatregel ‘Van Vliet’ betekent dit voor de overheid dat er vier bouwjaren tot aan het bereiken van de 30 jarige leeftijd opnieuw MRB plichtig worden, terwijl zij dat onder de overgangsregeling van ‘Van Vliet’ niet zouden zijn. De leden van de PvdA-fractie ontvangen hierop graag een inhoudelijke en cijfermatige reactie.

De leden van de CDA-fractie begrijpen dat de uitsluiting van LPG- en dieselrijders van de overgangsregeling vooral gelegen is in het grote aantal kilometers dat met deze auto’s wordt gereden. Waarom is dan niet gekozen voor een vrijstelling voor LPG- en dieselrijders die een bepaald aantal kilometers per jaar aantoonbaar niet overschrijden?

Op basis hiervan zou ik willen concluderen: “Hulde aan de lobby van Wouter van Embden”. Gesteld kan worden dat met name de vraag die gesteld wordt door de PvdA het directe gevolg is van hun inspanningen. VrijstellingOldtimer heeft namelijk het versneld invoeren van de huidige regeling en dus per direct de grens ophogen naar 30 jaar als oplossing op een presenteerblaadje aangeboden. Op papier is die regeling maar iets van 10 miljoen duurder dan de huidige regeling als ik het goed heb.

De vraag blijft echter: Hoeveel impact heeft het stellen van de vraag, want ook in de Tweede Kamer is een vergelijkbare vraag door de oppositie al vaker gesteld. Zou Weekers hetzelfde verhaal van “dekking” en “zo wordt het altijd berekend” en “dit zegt TNO” herhalen? En komt hij daarmee weg? Morgen (vrijdag) wordt de reactie van Weekers verwacht en maandag / dinsdag wordt het echt spannend omdat dan de Eerste Kamer over het Belastingplan 2014 stemt.

Update 13 december 
De reactie in de vorm van het verslag van Weekers staat ook online. Een samenvatting:

De versnelde invoering van oldtimermaatregel overeenkomstig het amendement Van Vliet per 1 januari 2014 zou volgens de stichting leiden tot een opbrengst van € 97 miljoen. Dat is nog steeds een tekort van € 24 miljoen ten opzichte van de beoogde € 121 miljoen uit het wetsvoorstel Belastingplan 2014. Maar, nog los van het feit dat de door de Stichting aangereikte dekking ontoereikend is, klopt de gehanteerde berekening niet, waardoor de derving groter zal zijn dan genoemde € 24 miljoen.

Voorts hebben de door het Ministerie van Financiën gepresenteerde cijfers betrekking op de gemiddelde MRB- tarieven voor de groep auto’s van 30 jaar en ouder. De gemiddelde tarieven voor de groep auto’s van 25-30 jaar liggen echter veelal lager vanwege een lager gewicht. Dit geldt vooral voor dieselauto’s. In plaats van € 550 (benzine), € 2.396 (diesel) en € 1.900 (LPG) had de stichting uit moeten gaan van respectievelijk € 276, € 1.202 en € 1.340. Dit leidt tot een aanzienlijk lagere opbrengst van het voorstel van de stichting van ongeveer € 53 miljoen in plaats van de beoogde € 97 miljoen. Daarmee is de derving ten opzichte van de in het wetsvoorstel Belastingplan 2014 beoogde € 121 miljoen minimaal € 68 miljoen (€ 121 miljoen minus € 53 miljoen) in plaats van de door de stichting voorziene derving van € 24 miljoen (€ 121 miljoen. minus € 97 miljoen).

Hij vult daar nog op aan dat uitvoerig aan de orde is geweest in de Tweede Kamer. Op de vraag van het CDA reageert hij door aan te geven dat een kilometerbeperking fraudegevoelig is. Het is voor mij lastig om vast te stellen welke cijfers er nu precies kloppen, maar ik vermoed dat de Eerste Kamer de uitleg van Weekers voor waar zal aannemen en daarmee geen verdere weerstand zal bieden.

Inmiddels is de organisatie van een protestactie in volle gang (bekijk de verzamelpunten en routes naar Den Haag) en is er een petitie die maandag 16 december aan de Eerste Kamer zal worden aangeboden die pleit voor het behouden van de oude regeling. Onderteken deze petitie als je dat niet al gedaan hebt.

Protestactie in volle gang

Foto: Paul Schellevis

Foto: Paul Schellevis

Inmiddels is de protestactie in volle gang. Honderden oldtimers zijn onderweg naar Den Haag. Daar is inmiddels een noodverordening ingesteld waardoor ze het centrum niet in mogen en worden verwezen naar het Malieveld. Dat levert vast ook mooie plaatjes op. Inmiddels ook de nodige aandacht van de media, ondermeer: NOS, Telegraaf, Autovandaag, RTV Noord Holland, Omroep Brabant, Nieuws.nl, RTV Oost, Autoblog, OmroepWest en een artikel in de Volkskrant: “De reden voor afschaffen oldtimer-vrijstelling is geld, niet het milieu“. Later op de middag was Wouter van Embden te gast bij BNR nieuwsradio waarin hij nog eens benoemt dat de vorige wetswijziging (amendement Van Vliet = opschuiven van grens naar 30 jaar) niet eens geëvalueerd is en zeer effectief gebleken is tegen de ‘vervuilende diesels’. Beluister het fragment.

Door de noodverordening kwamen (de meeste) oldtimers het centrum niet in. Voor wat ik er op afstand van heb meegekregen leek het me een bijzonder gemoedelijk protest.

Foto: Hakan Karaca

Inmiddels is de petitie aangeboden en wordt er opgeroepen niet meer naar Den Haag te komen.

Debat in de Eerste Kamer

Vandaag worden er vragen gesteld. Allereerst de vragen die door de oppositie zijn gesteld.

 • CDA vraagt aan Weekers in te gaan op de gerechtvaardigde verwachtingen die oldtimerbezitters hadden nadat er al in korte tijd twee wijzigingen zijn doorgevoerd.
 • PVV haalt aan dat de oldtimerbezitter het slachtoffer is van zig-zag-beleid en dient een motie in met als kern “de regering heeft haar laten leiden door ongewenste import” + “bescherming bedrijfstak” en verzoekt een overgangsregeling voor auto’s die op diesel en LPG rijden en nog geen 40 jaar zijn voor zover die voor 1 november 2013 zijn aangeschaft.
 • De SP heeft een indrukwekkende analyse gedaan op de cijfers van het kabinet en loopt tegen vergelijkbare problemen aan als die Stichting Autobelangen heeft met de cijfers met betrekking tot oldtimers. Gevraagde cijfers worden niet verstrekt en de beloftes van het kabinet om inkomensverschillen te verkleinen lijkt cijfermatig niet te worden gehaald. Geen vragen met betrekking tot oldtimers.
 • De Lange van OSF / Partij voor de Dieren geeft aan dat door de tijdsdruk de Eerste Kamer de rol van “chambre de reflection” niet goed kan vervullen. Ze noemen ook de oldtimers en halen het grote aantal reacties aan. Er is vooral kritiek op het verrassingseffect van de nieuwe wetgeving en geeft aan dat de overheid hiermee buitengewoon onbetrouwbaar is voor bezitters die geïnvesteerd hebben in hun hobby. Bij de termijn van de VVD vraagt hij ook nog naar de betrouwbaarheid die mensen van de oldtimer mogen verwachten.
 • 50PLUS noemt de vaak ontroerende brieven van oldtimer liefhebbers met als algemene strekking “ons was vrijstelling beloofd, dit is geen betrouwbare overheid” en bezitters die een auto hebben die nu niet veel meer waard is. Verder vraagt hij naar de verschillen met regels in de rest van Europa. Hij sluit af met “Ik ben blij dat het belastingplan niet voorzien is van de titel “Makkelijker kunnen we het niet maken” en krijg applaus (ik denk van de publieke tribune want de voorzitter vraagt vervolgens om stilte op de publieke tribune).

De vragen van de regeringspartijen en coalitiepartners van het herfstakkoord lijken meer impact te kunnen hebben. Dat is immers ‘kritiek’ van binnenuit. Tegelijkertijd is daardoor relatief weinig weerstand te verwachten. Zij hebben zich immers gecommitteerd aan het Belastingplan 2014.

 • De CU stelt conform verwachting tevreden te zijn met het Belastingplan en zet in op een abstracte beschouwing en noemt de oldtimers daarin (dus) niet.
 • De VVD geeft aan begrip te hebben voor de maatregelen die zijn genomen. Bij het bespreken van de belastingregels voor opwekken van duurzame energie voor particulieren wordt wel genoemd dat het belangrijk voor burgers is om te weten waar ze op langere termijn aan toe zijn, maar de link naar de oldtimers wordt niet gelegd. Later komt hij er nog op terug door aan te geven dat de vrijstelling van oldtimers uit de hand is gelopen en noemt dat dit bevestigd werd door de auto’s die hij op het malieveld zag.
 • D66 geeft aan dat het nieuwere belastingplan (na het herfstakkoord) een stuk beter is geworden. Ze vragen naar een onderbouwing in de verhoging van de accijns op LPG aangezien dit juist een van de schonere brandstoffen niet. De oldtimers komen alleen aan bod in de vergelijking dat bij de communicatie van de nieuwe tarieven voor gashandelaren in tegenstelling tot bezitters van oldtimers geen voorbehoud is gemaakt van goedkeuring door de Eerste Kamer.
 • PvdA gaat heel kort in op de oldtimers en noemt de bevredigende antwoorden die Weekers gegeven heeft naar aanleiding van de gestelde vragen.

Inmiddels staat ook het volledige verslag (stenogram) online. Al met al denk ik dat het een gelopen race is. Morgen zal Weekers de vragen beantwoorden, maar van de partijen uit het herfstakkoord zijn geen echt kritische vragen gesteld en hij zal er denk ik hoe dan ook mee wegkomen.

Reactie Weekers
reactie-Weekers-eerste-kamerOp een groot deel van de gestelde vragen gaat Weekers niet in. Wel noemt hij dat in Europa de norm inderdaad vrijstelling 30 jaar is, maar wel op voorwaarde van originaliteit. Dat laatste houdt bijvoorbeeld in dat er dan vaak ook geen LPG ingebouwd mag zijn. Eigenlijk is het in Nederland dus niet zo gek geregeld.

Zoals verwacht ontraad bij de motie zoals ingediend door de PVV om ook auto’s op LPG en diesel onder de overgangsregeling te laten vallen.

Tweede vragenronde van de Eerste Kamer
Er is nog gelegenheid tot stellen van vragen na de reactie van Weekers. Dit waren echter alleen beschouwingen op hoog abstractieniveau en veel dankwoorden aan de staatssecretaris. Geen woord over de oldtimers.

Dus?

Persoonlijk denk ik dat de kans 99,9% is dat de regeling zoals tot stand is gekomen tussen Weekers en de Alliantie doorgaat en 0,1% dat deze het toch niet haalt of nog wordt aangepast. In het debat van dinsdag 12 november gingen als gevolg van de lobby van Wouter van Embden van Vrijstelling Oldtimer geluiden op voor uitstel. Dus op basis daarvan mijn 90% doorgang even naar beneden bijgesteld naar 80%, maar na de reactie van Weekers (die nul komma nul meegeeft) weer terug naar 90%, nadat het Belastingplan 2014 is aangenomen in de Tweede Kamer verder omhoog naar 95% en nu de nieuwsbrief van Vrijstelling Oldtimer mijn beeld bevestigd door naar 98%. Door de vraag die de PvdA stelt, verwachting weer bijgesteld naar beneden naar 90%. Op basis van de reactie van Weekers op de vragen vanuit de Eerste Kamer de verwachting nu door naar 99% en op basis van het debat in de Eerste Kamer door naar 99,9%.

Ja, de oldtimer regeling gaat door (bekijk details)