uitgebouwde-lpg-tankNu ook de moties van Bashir zijn verworpen om ook een overgangsregeling te bewerkstelligen voor auto’s op LPG en diesel, lijkt er een echt einde te zijn gekomen aan de hele wegenbelasting vrijstelling soap. Hoe luidt de regeling ook alweer?

  • Diesel en LPG belastingvrij bij 40 jaar en ouder, anders de volle mep
  • Benzineauto’s die op 1 januari 2014 tussen 26 en 40 jaar zijn krijgen een kwarttarief als keuze met een maximum van 120 euro en mogen dan in december, januari en februari niet de weg op of betalen de volle mep. De overgangsregeling is er daarmee voor een vaste groep auto’s met een datum eerste toelating tussen 1973 en 1987 en schuift niet mee.Wil je in de wintermaanden wel rijden, dan betaal je het hele jaar de volle mep.

Een chronologisch overzicht van hoe het tot deze regeling is gekomen is ondermeer te lezen in mijn blogpost “Politiek en oldtimers“.

Reflectie en wrap-up

Tijd voor nog een terugblik. Het leek me leuk om naast mijn indruk en mening ook nog Rob ter Huurne van volvotips.com te vragen. Hij heeft het hele verhaal ook op de voet gevolgd.

Volvotips-logo

Na het interview volgt ook nog mijn korte reflectie.

Lars: De hele voorgenomen afschaffing van de vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers is uiteindelijk een aardige soap geworden. Denk jij dat er nu met het verwerpen van de moties van Bashir een eindpunt bereikt is en waarom?

Rob (volvotips.com): Ik denk het wel. In de politiek is breed draagvlak voor het uiteindelijke voorstel van Weekers. Uiteraard steunen PvdA en VVD deze nieuwe regeling, maar ook de SGP, ChristenUnie en D66. Het CDA had in eerste instantie ook in hun verkiezingsprogramma staan dat oldtimers volledig belasting moesten gaan betalen (en oud CDA’er De Jager heeft mee bemiddeld in het oldtimer-conflict en is ook bedenker van het “verplicht schorsen” in de wintermaanden voor de auto’s die in de overgangsregeling vallen). Op de achtergrond zijn er nog lobbies gaande, maar Weekers heeft al diverse malen aangegeven dat er vanuit het kabinet een budget is aangegeven en eigenlijk voldoet alleen het huidige voorstel hieraan. Er zal dus weinig tot niets aan het huidige voorstel gewijzigd kunnen worden.

De regeling zoals die er nu uit lijkt te gaan zien voorziet in een volledige vrijstelling voor auto’s van 40 jaar en ouder en auto’s op benzine die op 1 januari 2014 nog geen 40 jaar oud zijn, maar wel 27 jaar of ouder komt er een overgangsregeling waarbij je maximaal 120 euro betaalt maar dan in de winter niet mag rijden.

Vind jij dit een regeling die recht doet aan de oorspronkelijke moties van de kamer om hobby bezitters te ontzien?

Rob (volvotips.com): Ja en nee: het is niet aan de overheid om te zeggen wat wel een liefhebbers-auto is en wat niet. Ik snap heel goed dat het veelvuldig gebruik van LPG of diesel tegengewerkt moet worden, maar dan had men eigenlijk dit voor alle oldtimers moeten zeggen dat deze origineel moeten zijn (zoals de rest van Europa doet, en ook de FIA aangaf in een brandbrief aan Weekers). LPG hoort daarom niet in een oldtimer thuis: het is achteraf ingebouwd en dus niet origineel, en daarbij is het bij lange na niet zo milieuvriendelijk als veel LPG-oldtimerrijders beweren. In het gros van de oldtimers met LPG-installatie ligt namelijk een G1-installatie en dit is een ongeregelde installatie die aanzienlijk meer NOx-fijnstof uitstoot dan een G2-installatie (die wél geregeld is). Ook stoot de oldtimer op zo’n ongeregelde installatie aanzienlijk meer NOx-fijnstof uit dan wanneer dezelfde oldtimer op benzine zou rijden. De overgangsregeling vind ik verder prima, maar de auto niet mogen gebruiken in de winter vind ik eerlijk gezegd maar een stukje symboolpolitiek: een liefhebber die de auto niet aan pekel wil blootstellen zal deze toch niet in de winter gebruiken. Daarnaast nodigt een oldtimer alleen op benzine niet echt uit om dagelijks te gebruiken wegens de huidige benzineprijzen en oudere auto’s zijn doorgaans natuurlijk wat onzuiniger dan de huidige auto’s. Ik ben daarom niet bang dat men massaal over zal stappen naar jongere oldtimers om voor slechts 120 Euro per jaar het gehele jaar te rijden, omdat je natuurlijk nog met de onderhoudskosten (ongunstigere onderhoudsintervallen) en het hogere verbruik zit. Ik moet wel zeggen dat van alle gepasseerde mogelijke scenario’s de huidige voorstel voor de nieuwe regeling het beste van deze mogelijkheden zijn. En over het algemeen genomen worden de meeste hobby-bezitters ontzien.

Is dit in jou ogen het best haalbare wat erin zat qua regeling?

Rob (volvotips.com): Ik denk dat de richtlijnen van de FIA (oldtimer alleen indien volledig origineel) iets meer recht zou doen, maar wegens het misbruik dat de leeftijdsverhoging voor diesels het eenvoudigst te realiseren was. De regeling zoals die er nu ligt is van alle gepasseerde scenario’s het meest haalbare. Wat ik me alleen afvraag is of de overgangsregeling niet te ingewikkeld is, en er zijn nog veel vragen over hoe de regeling in de werkelijkheid moet gaan werken (controle, hoe aan te geven dat je gebruik wil maken van het kwarttarief, enz enz).

Hoe kijk jij aan tegen de strategie en het optreden van de groep die zich de “oldtimer alliantie” is gaan noemen? De samenwerkende belangenverenigingen FEHAC, KNAC, Bovag, Rai Vereniging, FOCWA en ANWB.

Rob (volvotips.com): Ik denk dat met name de Fehac een verkeerde aanpak heeft gehanteerd. In plaats van te kijken naar de spelregels, kaders en argumenten van de staatssecretaris bleven zij maar hameren op hun eigen rapport/onderzoek. En dat terwijl ook hun rapport op verkeerde feiten zijn gebaseerd: het staat vol aannames en schattingen die gebaseerd zijn op gegevens uit 2007. Juist ná 2007 nam de import van de dagelijkse diesels toe! Ook de Fehac-enquete is erg gekleurd: vol suggestieve vragen (zo beweert de Fehac dat de meeste LPG-rijders de LPG-installatie ingebouwd hebben uit milieu-overwegingen) en de Fehac gaf in een radio-inteview al toe dat de veelrijders/dagelijkse oldtimerrijders “niet onder de doelgroep van de Fehac valt en daarom niet hebben deelgenomen aan de enquete). Ik vind het daarom vreemd en nogal een gemiste kans dat de Fehac en KNAC maar bleef hameren op “de verkeerde gegevens” die Weekers gebruikt zou hebben, terwijl dat argument eigenlijk weer allang van tafel was. Als men beter geluisterd had en meer naar de kaders had gekeken, dan had er waarschijnlijk meer in gezeten. Een overleg spaak laten lopen is behoorlijk knap, dus er zal toch wel iets echt goed mis zijn gegaan.

Er lijkt nu nog een laatste actie bezig te zijn die recent gestart is onder de noemer vrijstellingoldtimer.nl. Hoe kansrijk schat jij dit in?

Rob (volvotips.com): De stichting AutoBelangen beweert dat hun nieuwe petitie en lobby een “grote kans van slagen” heeft omdat ze in het verleden succes hadden met de bijtelling van youngtimers voor zakelijk gebruik. Echter: dat succes was ook mede te danken aan ondernemers zelf en was natuurlijk een minder klein issue dan het misbruik van de oldtimerregeling. Bovendien is er tot twee maal toe overleg geweest met belangenclubs (de oldtimer-alliantie) waarbij ook nog zelfs een bemiddelaar (De Jager) is ingezet. Ook is er in de politiek meer draagvlak om het voorstel van Weekers als definitieve wetgeving voor oldtimers aan te nemen. Daarom denk ik dat een nieuwe lobby geen zin meer zal hebben: er is al tot twee maal toe onderhandeld en de politiek heeft zijn oordeel al geveld.

Wat is er aan te raden voor de jongere oldtimer-bezitters om toch nog redelijk betaalbaar te kunnen blijven rijden?

Rob (volvotips.com): Wanneer iemand een oldtimer heeft die op LPG loopt zou ik gewoon de gas-installatie uitbouwen en de auto weer op benzine laten rijden. Dit kan erg goedkoop bij www.lpguitbouwen.nl, daar kost het slechts 120 Euro terwijl alle gas-inbouwers circa 300 Euro rekenen. Door de LPG-installatie te verwijderen kan je toch nog profiteren van enig fiscaal voordeel (maximaal 120 Euro per jaar wegenbelasting) en in de wintermaanden gebruik je een zogenaamde “pekelbak”. Veel oldtimerbezitters die een auto tussen de 26 en 39 jaar heeft overweegt om een licht of klein wagentje als een 205 of een Ford Ka te pakken, maar dit zijn juist auto’s die in de winter niet heel handig zijn: erg roestgevoelig, niet bepaald veilig en de verwarming is vaak niet optimaal (om over slechts 1 deurrubber per kant maar niet te beginnen). Het is dan handiger om bijvoorbeeld een Volvo 740 of 940 te kopen: standaard stoelverwarming, zeer roestbestendig (verzinkt), stuk veiliger dan zo’n klein wagentje, erg makkelijk in onderhoud en een geweldige verwarming. Het verbruik en de wegenbelasting zijn welliswaar hoger, maar omdat ze stevig en degelijk zijn en goedkoop in onderhoud zijn de running costs gewoon erg laag. En je kan de auto de overige 9 maanden gewoon schorsen en weer verder in je oldtimer rijden als je die als dagelijkse wil gebruiken.

Youngtimers verdwijnen uit straatbeeld?

Jonge oldtimers verdwijnen uit straatbeeld?

Mijn reflectie

Uiteraard wil ik eerst Rob danken voor zijn uitvoerige antwoorden. Op hoofdlijnen ben ik het wel met Rob eens.

Eindpunt bereikt?
JA De branche heeft ingestemd en de kamer is tevreden en heeft geen geld over voor verdere versoepeling.

Doet regeling recht aan moties om hobby bezitter te ontzien?
JA, behalve de hobbyisten die vinden dat ze hun auto ook dagelijks moeten kunnen gebruiken ook al maken zij weinig kilometers. De huidige regeling is natuurlijk zuur voor mensen die hobbymatig een (zware) dieselauto hebben. Zij kunnen echter ook hun eigen kwarttarief creëren door de auto 9 van de 12 maanden te schorsen.

Best haalbare?
Tja, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat als je kijkt hoe de kaarten nu op tafel liggen dat het binnen het gegeven dat de regeling 28 miljoen kost het wel het best haalbare is. In mijn ogen hadden ze voor de auto’s ouder dan 40 jaar nog een LPG toeslag kunnen toepassen. Ik vermoed echter dat dat te weinig oplevert om echt een betere overgangsregeling te creëren. Een betere regeling voor de jongere oldtimers zou weer ten koste gaan van de regeling voor de oldtimers.

Eind november vorig jaar schreef ik een blogpost “Wat zou de oldtimer regeling voor wegenbelasting worden?” en verwachtte ik een vrijstelling voor benzineauto’s en auto’s op LPG vanaf 30 jaar en diesels vanaf 35 jaar. Als FEHAC en KNAC eerder en meer pro-actief te werk waren gegaan, dan had dat er misschien wel ingezeten. De 63.000 handtekeningen is voldoende voor een burgerinitiatief en er was toen nog voldoende ruimte om alternatieve dekkingen aan te dragen en Weekers aan geld te helpen. Er was in die tijd echter nog weinig (zichtbare) actie.

Aanpak ‘oldtimer alliantie’
Daarvan denk ik dat ze veel te laat in actie zijn gekomen. Ik heb hier allerlei vragen over. Zoals “Waarom werden de 63.000 handtekeningen pas aangeboden toen het huidige voorstel er al bijna door was?”, “Als het Weekers om geld te doen is, waarom komen ze dan niet met financiële argumenten?” en misschien nog wel belangrijker “Waarom hebben ze Weekers niet geholpen aan dekking voor de ideale regeling in de ogen van de alliantie, bijvoorbeeld door het belasten van auto’s met een buitenlands kenteken die structureel in Nederland rijden?”. Het is jammer dat ik niet naar het minicollege kan dat door TenFun wordt georganiseerd met onder andere Bert Pronk (directeur van de FEHAC) als een van de sprekers. Ik had hem graag een aantal van die vragen willen stellen.

Ik deel de mening van Rob wel dat de FEHAC enquete gekleurd is. Hij is niet alleen bevooroordeeld opgesteld, maar ook sociaal wenselijk ingevuld. In een recent artikel in Autoweek Classics haalt de FEHAC aan dat 45% van de oldtimer bezitters de ombouw naar LPG vanwege het milieu doet. Als je daar als FEHAC geen nuance bij plaatst maak je jezelf in mijn ogen volledig ongeloofwaardig.

De KNAC is denk ik een groot deel van haar achterban kwijt. Mijn poll werd uiteindelijk door iets meer dan 1000 mensen ingevuld. Aanvankelijk ging het aantal mensen wat zich wel en niet in de regeling kon vinden redelijk gelijk op. Nadat de link terechtkwam op de Facebook pagina van de KNAC verschoof dit al vrij snel naar het huidige uitkomst waarbij 78% aangeeft zich niet in de regeling te kunnen vinden. Ook aan de (inmiddels verwijderde) reacties op de Facebook pagina van de KNAC bleek dat veel mensen ontevreden zijn met de uitkomst en opriepen om het KNAC lidmaatschap te beëindigen. Tegelijkertijd bevinden zich hieronder denk ik ook veel mensen die hun (voormalig) wegenbelastingvrije oldtimer als primair vervoermiddel hebben en relatief veel rijden.

Actie vrijstellingoldtimer.nl
Gezien het feit dat de motie van de PVV om alles bij het oude te houden (dezelfde inzet als de stichting autobelangen) met een grote meerderheid in de kamer verworpen is, geef ik het weinig kans. Sterker nog, aangezien een regeling binnen de bandbreedte van 28 miljoen ingevuld moet worden, zal het voor anderen weer tot een slechtere regeling worden als hij voor sommigen beter wordt. Tenzij er dekking aangedragen wordt voor een algeheel betere regeling. Misschien is het dus wel beter om helemaal geen actie meer te voeren.

Wat nu?
Zoals Weekers terecht aangeeft kan een LPG auto “relatief eenvoudig” teruggebouwd worden naar benzine. Door initiatieven als lpguitbouwen.nl wordt dat inderdaad makkelijker. Verder is een oldtimer als tweede auto nog steeds een goede optie. Als hij dan nog geen 40 jaar is en op benzine rijdt, kun je er toch 9 maanden van het jaar in rijden. Rijdt hij op diesel of wil je een auto op LPG houden, dan kun je hem periodiek ontschorsen en dan belasting betalen en gewoon gebruiken en weer schorsen.

LPG voor het milieu?
Mensen die beweren dat ze op LPG rijden voor het milieu geloof ik alleen als ze circa 800 euro extra uitgeven om een G3 installatie te laten plaatsen in plaats van een conventionele G1 installatie. Zoals Rob ook aangeeft: zo schoon is zo’n ongeregelde LPG installatie niet. LPG stoot naar verhouding weliswaar minder CO2 uit dan benzine, maar meer NOx (een fijnstof). Ter onderbouwing de volgende grafiek (bron: Studie naar TRansport Emissies van Alle Modaliteiten (STREAM))

NOx-per-milieuklasse

Euro 1 zijn auto’s vanaf 1992 en die hebben dus al een G2 installatie.
G3 is gangbaar vanaf iets van 1995 (sporadisch al sinds 1993).
Dus dat zegt genoeg over de auto’s van voor 1992.

Op LPG rijden is prima en ik doe het zelf ook, maar laten we nou niet gaan roepen dat we dat vanwege het milieu doen. Het is gewoon goedkoper per kilometer en we rekenen allemaal vast wel uit wat het omslagpunt is. Dat is hetzelfde als wanneer Weekers vol zou houden dat de vrijstelling wordt afgeschaft vanwege het milieu (en inmiddels komt hij er ook gewoon voor uit dat het om geld gaat).

Wanneer is de regeling definitief?

De nieuwe regeling gaat per 1 januari 2014 in en zal onderdeel uitmaken van het Belastingplan 2014. Dat belastingplan wordt eind oktober 2013 in de kamer behandeld, dus dan zal het voorstel geformaliseerd worden en omgezet worden in wetgeving.